TAŞINMAZ KİRA LİSTESİ

10 Ekim 2022

İlan MEtni İçin Tıklayınız ; 

 

T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
       Mülkiyeti ve Tahsisi Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı İlçesi mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde  kira şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  tarafından  KİRA ihalesi yapılacaktır.
TAŞINMAZ KİRA  LİSTESİ
S.N. İLÇESİ MAHALLE  CİNSİ ADA
/
PARSEL
ALANI
(m²)
KULLANIM ŞEKLİ 3 Yıllık Muammen
Kira Bedeli (TL) +KDV(%1)
 İHALE SÜRESİ  GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDEL (TL) TARİHİ SAAT
1 KOÇARLI Çulhalar Mah. Zeytin 113/1,119/3,181/55,181/88,185/1,192/11,193/15,194/24,199/72,199/74,202/29,202/3,204/19,204/4,206/11,206/12,206/17 80.436,85 Zeytin 60.000 +KDV(%1) 3 yıl 1.800,00 100,00 26.10.2022 09:00
2 KOÇARLI Taşköy Mah. Zeytin 106/30, 106/34, 107/14, 110/35, 113/10, 116/29, 116/53, 119/36, 119/5, 119/50, 123/146, 123/60, 123/64, 123/86, 124/5, 128/106, 128/38, 128/40, 128/42, 128/44, 128/57, 129/10, 129/12, 129/14, 149/9 30.625,55 Zeytin 48.000+KDV(%1) 3 yıl 1.440,00 100,00 26.10.2022 09:15
3 KOÇARLI Tığlılar Mah. Zeytin 112/24, 119/20, 119/59, 130/4, 132/1, 157/12, 161/16, 162/140, 162/70, 166/3, 166/32 12.038,36 Zeytin 18.000+KDV(%1) 3 yıl 540,00 100,00 26.10.2022 09:30
4 KOÇARLI Çakmar Mah. Zeytin 133/5, 134/3, 135/59, 139/38, 149/11, 149/2, 149/32, 149/54, 149/77, 150/3, 162/13, 162/30 5.707,59 Zeytin 14.400+KDV(%1) 3 yıl 432,00 100,00 26.10.2022 09:45
5 KOÇARLI Çeşme Mah. Zeytin 115/11, 115/12, 115/79, 115/81, 115/83, 115/92, 135/4, 135/9, 139/4, 140/1, 234/7, 255/2  35.187,04 Zeytin 24.000+KDV(%1) 3 yıl 720,00 100,00 26.10.2022 10:00
6 KOÇARLI Gaffarlar Mah. Zeytin 130/75, 131/4, 160/7 52.834,08 Zeytin 18.000+KDV(%1) 3 yıl 540,00 100,00 26.10.2022 10:15
7 KOÇARLI Halilbeyli Mah. Zeytin 150/118, 150/19, 150/58, 150/63, 151/18, 151/22, 151/33 10.328,77 Zeytin 14.400+KDV(%1) 3 yıl 432,00 100,00 26.10.2022 10:30
8 KOÇARLI Timiciler Mah. Zeytin 101/5, 103/30, 103/34, 103/46, 109/13, 118/13, 118/2, 124/1,  8.426,64 Zeytin 14.400+KDV(%1) 3 yıl 432,00 100,00 26.10.2022 10:45
9 KOÇARLI Birci Mah. Zeytin 197/11, 157/1, 186/8 8.464,50 Zeytin 12.000+KDV(%1) 3 yıl 360,00 100,00 26.10.2022 11:00
10 KOÇARLI Kuşlarbeleni Mah. Zeytin 101/4, 119/61, 128/24, 156/1, 173/9, 194/10 22.512,96 Zeytin 12.000+KDV(%1) 3 yıl 360,00 100,00 26.10.2022 11:15
11 KOÇARLI Evsekler Mah. Zeytin 107/50, 119/223, 119/225, 119/76,  25.413,40 Zeytin 36.000+KDV(%1) 3 yıl 1.080,00 100,00 26.10.2022 11:30
12 KOÇARLI Hacıhamzalar Mah. Zeytin 104/32, 104/33, 106/6, 110/54, 116/1, 132/3, 133/2 54.215,28 Zeytin 36.000+KDV(%1) 3 yıl 1.080,00 100,00 26.10.2022 11:45
13 KOÇARLI Madrandere (Boğaziçi)Mah Zeytin 116/22, 125/1 49.360,85 Zeytin 14.400+KDV(%1) 3 yıl 432,00 100,00 26.10.2022 12:00
14 KOÇARLI Sobuca Mah. Zeytin 137/1, 137/2, 137/3 10.707,33 Zeytin 7.200+KDV(%1) 3 yıl 216,00 100,00 26.10.2022 12:15
15 KOÇARLI Dedeköy Mah. Zeytin 164/35, 166/259, 166/267,166/355, 166/68, 166/90, 179/2,  178/6 45.308,44 Zeytin 24.000+KDV(%1) 3 yıl 720,00 100,00 26.10.2022 13:45
16 KOÇARLI Tekeli Mah. Zeytin 160/15, 159/47, 158/162, 158/107, 155/143, 155/142, 153/1 21.832,99 Zeytin 36.000+KDV(%1) 3 yıl 1.080,00 100,00 26.10.2022 14:00
17 KOÇARLI Güdüşlü Mah. kaime-1 Zeytin 153/308, 153/320 29.263,24 Zeytin 108.000+KDV(%1) 3 yıl 3.240,00 100,00 26.10.2022 14:15
18 KOÇARLI Güdüşlü Mah. kaime-2 Zeytin 154/18, 154/22 13.140,64 Zeytin 55.200+KDV(%1) 3 yıl 1.656,00 100,00 26.10.2022 14:30
19 KOÇARLI Yeniköy Mah. Zeytin 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6,  204.502,02 Zeytin 18.000+KDV(%1) 3 yıl 540,00 100,00 26.10.2022 14:45
20 KOÇARLI Yağhanlı Mah. Zeytin 114/190 908,02 Zeytin 6.000+KDV(%1) 3 yıl 180,00 100,00 26.10.2022 15:00
21 KOÇARLI Haydarlı Mah. Zeytin 145/7, 146/125, 146/2, 146/99 97.659,11 Zeytin 24.000+KDV(%1) 3 yıl 720,00 100,00 26.10.2022 15:15
22 KOÇARLI Yenimahale Mah.,
Gündoğan Mah.
Zeytin  179/123,

 76/21, 60/16, 
12.882,00 Zeytin 12.000+KDV(%1) 3 yıl 360,00 100,00 26.10.2022 15:30
23 KOÇARLI Esentepe Mah. Zeytin 158/60, 162/1, 163/2, 166/32, 167/20, 179/68, 180/20, 182/263, 182/41, 182/75 11.293,13 Zeytin 12.000+KDV(%1) 3 yıl 360,00 100,00 26.10.2022 15:45
24 KOÇARLI Kızılkaya Mah.kaime-1 Zeytin 191/58, 191/55, 191/66, 191/102, 191/107, 191/109, 191/125, 191/131, 191/132, 191/133, 191/141, 191/23, 193/59, 193/16, 193/19, 192/13, 192/11, 182/1, 180/10, 183/1, 185/14, 185/16, 185/12, 185/11, 185/9, 185/21, 187/2, 187/6, 186/7, 165/11, 178/18, 177/6, 163/9, 159/1, 180/5, 180/19, 179/3, 191/19 104.854,37 Zeytin 54.000+KDV(%1) 3 yıl 1.620,00 100,00 26.10.2022 16:00
25 KOÇARLI Kızılkaya Mah.kaime-2 Zeytin 164/10, 162/4, 113/1, 143/8, 142/11, 202/11, 202/13, 202/18, 140/6, 140/5, 134/206, 131/13, 134/280, 134/300, 134/315, 134/317, 135/17, 135/15, 140/27, 140/25, 138/1, 140/26, 138/2, 140/22, 137/5, 138/9, 138/10, 137/6, 136/2, 134/340, 136/4, 136/5, 136/6, 138/8, 139/9, 139/1, 134/40, 134/38, 134/57, 134/99, 134/227, 131/59, 134/124, 131/18, 134/45, 134/167, 147/14, 131/12, 136/7, 136/17, 135/9, 134/319, 135/13, 134/213, 134/326, 145/2, 145/3, 142/21, 144/11 149.663,66 Zeytin 60.000+KDV(%1) 3 yıl 1.800,00 100,00 26.10.2022 16:15
26 KOÇARLI Cincin Mah. Zeytin 206/4, 206/2, 206/1 46.453,21 Zeytin 30.000+KDV(%1) 3 yıl 900,00 100,00 26.10.2022 16:30
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2 Meclis Toplantı Salonunda  Belediye Encümeni TarafındanYapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz  Kira  Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz Kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2022 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.

Diğer Duyurular