İŞÇİ ALIMI

20 Aralık 2021

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Belediyemiz Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 1 Adet Makam Şoförü, 1 Adet ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu, 1 Adet Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 1 Adet Kepçe Operatörü, 1 Adet İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu, 1 Adet Ark Kaynakçısı, 6 Adet Kanal ve Izgara işçisi olarak Daimi İşçi (Belirsiz Süreli İşçi) ihtiyacımız bulunmaktadır. Söz konusu işçi alım başvuruları işkur üzerinden yapılacaktır.

Noter Kura Yeri    : Koçarlı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası

Noter Kura Tarihi : 05.01.2022

Makam Şoförü Noter Kura Saati                   : 09:00
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu Noter Kura Saati : 10:30
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı Noter Kura Saati : 11:30
Kepçe Operatörü Noter Kura Saati           : 13:30
İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu Noter Kura Saati :14:30
Ark Kaynakçısı Noter Kura Saati: 15:30
Kanal ve Izgara İşçisi Noter Kura Saati: 16:30

NOT : 1 – İşin niteliği gereği işe alınacak işçiler Belediyemiz görev sahasında çalıştırılacaktır.

         2 – 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında tüm başvuruların noter kurasına alınarak açık iş sayısının 4 katı asil, yine açık iş sayısının 4 katı yedek noter kurası çekilmek suretiyle mevzuat kapsamında alımlar gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları ve mülakat tarihi Koçarlı Belediyesi Resmi İnternet  (http://www.kocarli.bel.tr.) sayfasından yayınlanacaktır. Kişilere ayrıca bilgi verilmeyecektir.

      3- Her bir talep için ayrı ayrı olmak üzere istenilen belgelerin asıllarını göstermek şartı ile 27.12.2021 tarihi Saat: 17:30’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne talebimize başvuran kişi bizzat kendisi elden teslim etmek zorundadır. (Posta, kargo, mail  vb. şekilde gönderilen evraklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

        4- Her bir meslek için ayrı ayrı olmak üzere 1 Yıl çalıştığını SGK Hizmet dökümü ile belgelemek zorundadır.

        5-Askerlikle ilişiği bulunmamak.
        6- Koçarlı İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

        7- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçla, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

            İlanen Duyurulur.

 


Diğer Duyurular