SATIŞ ve KİRA İhalesi

11 Aralık 2023
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR      
       Mülkiyeti  Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı ilçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde satış ve kira  şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda  SATIŞ ve KİRA   ihalesi yapılacaktır.      
TAŞINMAZ SATIŞ      
S.
NO.
MAHALLE
ADA/PARSEL NİTELİK ALAN
(m²)
İMAR
DURUMU
MUAMMEN SATIŞ BEDELİ
(Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİHİ SAAT      
1 TAŞKÖY 123/64 Zeytinlik 5.044,41 Köy yerleşik alan dışı/kadastral yola cephesi var 230.000,00 6.900,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 09:00      
2 KIZILKAYA 191/58 Zeytinlik 2777.52 Köy yerleşik alan dışı/kadastral yola cephesi var 120.000,00 3.600,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 09:10      
3 BIYIKLI 250/13 Arsa 254.79 Ayrık nizam2 katlı konut, 0.40/1.20 255.000,00 7.650,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 09:20      
4 BIYIKLI 250/14 Arsa 263.95 Ayrık nizam2 katlı konut, 0.40/1.20 265.000,00 7.950,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 09:30      
5 BIYIKLI 250/17 Arsa 266.77 Ayrık nizam2 katlı konut, 0.40/1.20 270.000,00 8.100,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 09:40      
6 BIYIKLI 250/18 Arsa 278.57 Ayrık nizam2 katlı konut, 0.40/1.20 280.000,00 8.400,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 09:50      
7 BIYIKLI 192/157 Arsa 752,99 Ayrık nizam 3 katlı konut, 0.4-1.20, haritacılık işlemi gerekli. 660.000,00 19.800,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 10:00      
8 HALİLBEYLİ 150/55 Arsa 370,72 Yerleşik alan içersinde fakat yola cephesi yok. 220.000,00 6.600,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 10:10      
9 HALİLBEYLİ 150/58 Zeytinlik 483,28 Yerleşik alan içersinde fakat yola cephesi yok. 250.000,00 7.500,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 10:20      
10 HALİLBEYLİ 150/493 Arsa 551,55 Yerleşik alan dışı ve yola cephesi yok. 300.000,00 9.000,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 10:30      
11 ÇALLIKEBİR 143/3 Bağ 5.233,27 Kadastral yola cephesi var köy yerleşik alan dışında yer alıyor. 360.000,00 10.800,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 10:40      
12 YENİKÖY 215/12 ARSA 6.779,85 Haritacılık işlemi yapılmadan  yapılaşmaya gidilemez. Ayrık nizam 2 katlı konut alanı TAKS:0.3KAKS:0.60, 7m yol geçiyor 3.000.000,00 90.000,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 10:50      
13 YENİKÖY 215/3 ARSA 503,15 Haritacılık işlemi yapılmadan yapılaşmaya gidemez. Ayrık nizam 2 katlı konut alanı TAKS:0.30/KAKS:0.60.   350.000,00 10.500,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 11:00      
14 ÇULHALAR 199/72 ZEYTİNLİK 1.202,04 Yola cephesi yok, köy yerleşik alan dışında  65.000,00 1.950,00 TL 500,00 TL 26.12.2023 11:10      
15 ÇEŞME 115/11 ZEYTİNLİK 15.701,69 Köy yerleşik alan dışında. 805.000,00 24.150,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 11:20      
16 ÇEŞME 140/1 ZEYTİNLİK 3.234,13 Yola cephesi var köy yerleşik alan dışında. 195.000,00 5.850,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 11:30      
17 ÇEŞME 139/4 ZEYTİNLİK 1.598,83 Yola cephesi var köy yerleşik alan dışında. 95.000,00 2.850,00 TL 500,00 TL 26.12.2023 11:40      
18 ÇEŞME 234/7 PINAR VE ZEYTİNLİ TARLA 1.373,34 Yola cephesi var köy yerleşik alan dışında  75.000,00 2.250,00 TL 500,00 TL 26.12.2023 11:50      
19
DEDEKÖY
186/14 ARSA 107,98 Köy yerleşik alan içerisinde, yola cephesi var. 120.000,00 3.600,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 12:00      
20
DEDEKÖY
187/18 ARSA 260,96 Köy yerleşik alan içerisinde, yola cephesi var. 300.000,00 9.000,00 TL 1.300,00 TL 26.12.2023 12:10      
21 DEDEKÖY 166/267 ZEYTİNLİK 1.124,55 Köy yerleşik alan dışında ve kadastral yola cephesi bulunmuyor. 60.000,00 1.800,00 TL 500,00 TL 26.12.2023 12:20      
TAŞINMAZ KİRA      
S.
NO.
MAHALLE
NİTELİK ADA/PARSEL ALAN
(m²)
ADRES MUAMMEN KİRA  BEDELİ AYLIK
(Türk Lirası)
KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİH/
SAAT
     
1 Tekeli Kahvehane 171/1 116,25 AYDIN / KOÇARLI / TEKELİ MAHALLESİ / 1705 (Sokak) No:2A 1.575,00+
%20 K.D.V
3 1.701,00 400,00 26.12.2023
13:40
     
2 Evsekler Kahvehane 139/1 74.06 AYDIN / KOÇARLI / EVSEKLER MAHALLESİ / 728 (Sokak) / 1A 260,00+
%20 K.D.V
3 280,80 150,00 26.12.2023
14:00
     
3 Dereköy Kahvehane 0/0 60 AYDIN / KOÇARLI / DEREKÖY MAHALLESİ / 907 (Sokak) / 32 260,00+
%20 K.D.V
3 280,80 150,00 26.12.2023
14:10
     
4 Yağcıdere Kahvehane 177/15 50 AYDIN / KOÇARLI / YAĞCIDERE MAHALLESİ / 872 (Sokak) / 6 260,00+
%20 K.D.V
3 280,80 150,00 26.12.2023
14:20
     
5 YENİKÖY Kargir Dükkan 235/2 21,14 Yeniköy Mah. Mehmet Akif Cad. No:48B Koçarlı/AYDIN 500,00+
%20 K.D.V
3 540,00 400,00 26.12.2023
14:30
     
6 YENİKÖY MESKEN 184/9 84.21 Yeniköy Mah. Okul 2(Yeniköy) Sok. No:2 iç kapı no:2 kapı no:3 Koçarlı/AYDIN 750,00+
%20 K.D.V
3 810,00 400,00 26.12.2023
14:40
     
7 YENİKÖY MESKEN 184/9 84.22 Yeniköy Mah. Okul 2(Yeniköy) Sok. No:2 iç kapı no:2 kapı no:4 Koçarlı/AYDIN 750,00+
%20 K.D.V
3 810,00 400,00 26.12.2023
14:50
     
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış ve Kira   Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz  Satış ve Kira  Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2023 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
         İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Taşınmaz Satis bedeli pesin ödenecektir. Ayrica her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.
     
     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Diğer Duyurular