İRAP – İL AFET RİSK AZALTMA PLANI

26 Nisan 2022

İRAP – İL AFET RİSK AZALTMA PLANI

Bu plan, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi tarafından oluşturulmuş olan
İRAP Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır. İllerdeki kurum/kuruluş ve diğer ilgili tüm paydaşlarla ÜRETİLMESİ gereken bir YOL HARİTASIDIR.

 

Herhangi bir kurum ve kuruluşun değil, tüm ilin sahiplenmesi gereken bir plandır. İRAP sadece bir kez hazırlanarak rapor haline getirilecek bir belge DEĞİLDİR.

 

İller birbirlerinden farklı dinamiklere ve AFET RİSKLERİNE sahip olduklarından her YEREL kendisine ait öncelikli TEHLİKELERİ, RİSKLERİ ve RİSK AZALTMA EYLEMLERİNİ o yereldeki TÜM PAYDAŞLARCA ortaya koyacak ve en kısa sürede UYGULAMAYA geçecektir.

 


Diğer Duyurular