T.C.
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Konu : 2021 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Gündemi Hk. 29.03.2021

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince Koçarlı Belediyesi 2021 Yılı Nisan Ayı olağan meclis toplantısı 02.04.2021 Cuma günü saat :15:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi No:16/1’de Koçarlı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEM :
1- Meclis Divan Seçimi
2- Encümen Üye Seçimi
3- Plan Bütçe ve İmar Komisyonu Seçimi
4- 2020 Yılı Faaliyet Raporu Hk.
5- Denetim Komisyon Raporu Hk.
6- Yazı İşleri Müdürü Hk.
7- Kira Tahakkukları Hk.
8- Halısaha Tahsisi Hk.
9- Sağlıklı Kentler Birliğine Üye Olunması Hk.
10-2021 Yılı Mayıs Ayı Toplantı günü, saati ve yeri Hk.