2021 YILI 01.03.2021 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

1.OTURUM

KARAR NO:10

Konunun Özü: Enerji Kentleri Birliğine Üye Olunması ve asil ile yedek üye seçilmesi hakkında

 

Yapılan isim önerilerin oylanması sonucunda Mustafa DEMİR’in asil üye ,Yaşar DİRİK’in yedek üye olarak seçilmesine iş bu alınan kararımızın bir suretinin Enerji Kentleri Birliği’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

KARAR NO:11

Konunun Özü: Ambalaj Atığı İhalesi Hk.

 

Yapılan İşaretle Oylama sonucunda; çevrenin korunmasına yönelik olarak ilçemizdeki ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri kazanımı, bertaraf edilmesi ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak belediyemizin temel bir görevi ve imtiyaz hakkı olması nedeniyle gelir getirici bir faaliyet olan bu işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmesi; ancak ihale sürecinde yaşanacak muhtemel gecikmeler durumunda, belediyenin asli görev ve sorumlulukları arasında sayılan bu hizmetin sunulmasında bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ilçemizdeki ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri kazanımı, bertaraf edilmesi ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yürütmek üzere çevre lisansına sahip bir işletme ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden sözleşme ve/veya protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesi meclisçe oybirliğiyle 14 kabul oyu (Nedim KAPLAN ,Songül ÇOBAN,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)karar verilmiştir.

 

3.OTURUM

KARAR NO:12

Konunun Özü: Çam Kozalağı İhalesi Hk.

 

Yapılan İşaretle Oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (e) bendi ‘’Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.’’hükmü uyarınca aşağıda hizalarında gösterilen bilgileri yazılı taşınmazların 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasına meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

S.N. İlçe Mahalle adı Ada Parsel Alan (m²) Niteliği Cinsi
1 Koçarlı Orta 12 2 168,28 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
15 1 1278,00 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
Yeni 150 48 1513,60 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
159 1 1404,00 Bahçeli Kargir Trafo Binası Ve Depo Çam Fıstığı Kozalağı
150 50 7980,30 Çamlık Çam Fıstığı Kozalağı
Gündoğan 61 1 2233,00 İçinde Kargir Büfesi Bulunan Park Çam Fıstığı Kozalağı
2 Koçarlı Birci 0 16 1590,00 Zeytinlik Çam Fıstığı Kozalağı
0 479 3300,00 Tarla Ve Kestanelik Çam Fıstığı Kozalağı
0 519 2.320,00 Mezarlık Çam Fıstığı Kozalağı
0 499 3.520,00 Mezarlık Çam Fıstığı Kozalağı
3 Koçarlı Satılar 0 78 1084,00 Bağ Çam Fıstığı Kozalağı
0 79 456,00 Harım Çam Fıstığı Kozalağı
0 135 50.120,00 Mezarlık Çam Fıstığı Kozalağı
4 Koçarlı Karacaören 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
5 Koçarlı Sobuca 0 254 790,00 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
0 356 797,00 Kavaklık Çam Fıstığı Kozalağı
6 Koçarlı Tekeli 0 512 49260,00 Zeytinlik Çam Fıstığı Kozalağı
0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
7 Koçarlı Güdüşlü 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
8 Koçarlı Yeniköy 0 1316 16691,86 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
0 1317 58448,06 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
0 1407 79568,59 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
0 1319 28669,58 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
0 1320 19091,91 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
0 1352 1041.36 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
0 1299 434,57 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
0 1301 285,96 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
0 1302 849,27 Arsa Çam Fıstığı Kozalağı
9 Koçarlı Bıyıklı 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
10 Koçarlı Cincin 0 832 1680,00 Zeytinlik Çam Fıstığı Kozalağı
0 1980 1300,00 Arsalı Kargir Köy Konağı Çam Fıstığı Kozalağı
11 Koçarlı Evsekler 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
12 Koçarlı Çakırbeyli 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
13 Koçarlı Boğaziçi 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
14 Koçarlı Kızılkaya 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
0 461 11.960,00 Mezarlık Çam Fıstığı Kozalağı
15 Koçarlı Mersinbelen 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
16 Koçarlı Çulhalar 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
17 Koçarlı Esentepe 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
18 Koçarlı Taşköy 0 1165 17440,00 Delice,Aşılık ve Zeytinlik Çam Fıstığı Kozalağı
0 1068 1784,00 Delicelik Ve Aşılık Çam Fıstığı Kozalağı
19 Koçarlı Çallı 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
20 Koçarlı Çeşme 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
21 Koçarlı Yağcıdere 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
22 Koçarlı Gaffalar 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
23 Koçarlı sapalan 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
24 Koçarlı Halilbeyli 0 489 5.820,00 İncir Bahçesi Çam Fıstığı Kozalağı
0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
25 Koçarlı Şahinciler 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı
26 Koçarlı Dedeköy 0 0 Mahalle İçinde Belediyeye Ait Alanlarda Bulunan Ağaçlar Çam Fıstığı Kozalağı

 

4.OTURUM

KARAR NO:13

Konunun Özü: Kırsal Mahalle Talebi Hk.

Yapılan İşaretle Oylama sonucunda 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ek madde 3 gereği belediyemiz tarafından gerekli araştırmanın yapılarak toplu halde mahalle bazında Kırsal Mahalle kararı alınması için ileri bir tarihte konunun tekrar görüşülmesi meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

5.OTURUM

KARAR NO:14

Konunun Özü: Bilirkişi Seçimi Hk.

Başkan,Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’müzün 01.03.2021 tarih ve E-88710216-105.02-403       sayılı yazısı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

3402 Sayılı Kadastro Kanunu Kapsamında kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda listede bulunan kişilerin seçilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

 

Sıra No Mahallesi     ADI SOYADI                         

1.Halilbeyli Mh.       Selahattin KAPLAN
2.Halilbeyli Mh.       Adnan BEDELOĞLU
3.Halilbeyli Mh.       Mehmet MUTLU
4.Halilbeyli Mh.       Muammer GÖRGEÇ
5.Halilbeyli Mh.       Süleyman URGANCIOĞLU
6.Halilbeyli Mh.       Doğan KOCATÜRK
7.Karaağaç Mh.        İsa AKTAŞ
8.Karaağaç Mh.        Fevzi YILDIRIM

 

 

6.OTURUM

KARAR NO:15

Konunun Özü: Nisan Ayı Meclis Toplantısı Hk.

 

2021 Yılı Nisan ayı olağan Meclis toplantısının 02/04/2021 tarihinde saat:15:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliğiyle karar verildi.