KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 5393 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 21.maddesi gereğince toplanacak olan Koçarlı Belediye Meclisi 01 Mart 2021 Pazartesi günü (saat:15.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi No:16/1’ de Koçarlı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mart Ayı Olağan meclis toplantısını yapacaktır.Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEM:
1.Enerji Kentleri Birliği Üyeliği Hk.
2.Ambalaj Atığı İhalesi Hk.
3.Çam Kozalağı İhalesi Hk.