2021 YILI 11.01.2021 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

1.OTURUM

KARAR NO:8

Konunun Özü:

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda ilçemizde yapılması planlanan kapalı Pazar yeri ve sosyal donatı alanları için Yeni Mahalle 165 Ada 1 Parsel 10.236.00m2’’Bahçeli Kargir İdari Binası’’vasıflı taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.34.69 ve 73.maddelerine istinaden kamulaştırılmasına meclisçe 6 RED(Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Songül ÇOBAN,Vehbi BAYINDIR,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM)10 KABUL(Nedim KAPLAN,Ahmet BAHRİ ERDEL,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ,Yasemin KANAT,Tuncer SARI,Memduh BİRCAN,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)oyları ile  oyçokluğuyla karar verilmiştir.