BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

 

5393 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 21.maddesi gereğince toplanacak olan Koçarlı Belediye Meclisi 11 Ocak 2021 Pazartesi günü (saat:15.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi No:16/1’ de Koçarlı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Ocak Ayı Olağanüstü meclis toplantısını yapacaktır.Duyurulur

 

GÜNDEM:

Yeni Mahalle 165 Ada 1 Parselin Kamulaştırılması  Hk