2021 YILI 04.01.2021 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

1.OTURUM

KARAR NO:01

Konunun Özü: Denetim Komisyonu Seçimi Hk.

 

5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca, Belediyemizin 2020 Yılı Gelir Gider ile Hesap ve İşlemlerinin denetimini yapmak üzere gizli oyla meclis üyelerimiz Tuncer SARI,Murat UNCU ve Ramazan BAYRAM’ın Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine, Kamu Kuruluşları Personelinden Uzman Kişi İstenildiğinde (10×10=adam/gün) konu ve kişi başına, komisyon çalışmalarına kamu personelinden katılanlara 1000 gösterge rakamı üzerinden diğer uzman kişilere 2000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına 2021 yılında uygulanacak aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesine Meclisçe 16 kabul oyu ile (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM)oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 2. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

2.OTURUM

KARAR NO:02

Konunun Özü: Huzur Hakkı Ücreti Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesine istinaden 2021 yılında yapılacak meclis toplantılarında belediye meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretinin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında brüt ödeme yapılmasına Meclisçe 16 kabul  oyu ile (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM) oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 3.maddesinin görüşmelerine  geçildi.

3.OTURUM

KARAR NO:03

Konunun Özü: 2021 Yılı Tatil Ayı Hk.

 Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ”Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir ”ifadesine istinaden 2021 yılında yapılacak meclis toplantılarında meclisin tatil yapmamasına her ayın ilk haftası yapılacak olan meclis toplantı gününün bir önceki ay meclis toplantısında belirlenmesine Meclisçe 16 kabul (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 4.maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 4.OTURUM

KARAR NO:04

Konunun Özü: Zabıta Memuru Fazla Çalışma Ücretleri Hk.

 Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi istinaden günün 24 saati devamlılık gösteren zabıta hizmetlerinde çalışan personele 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu K cetvelinde belirtilen oranda belediyemiz Zabıta Personeline 2021 yılında fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine Meclisçe 16 kabul (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 5. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

5.OTURUM

KARAR NO:05

Konunun Özü: Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi Kurulması Hk.

Gündemimizin 5. Maddesi; Başkanlık Makamı tarafından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli 25.12.2020 Tarihli, 48248335-105.02/1890 sayılı, ‘’ Hıv/aids Virüsü Hk.’’ konulu önerge okutulmuş olup;

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 nci maddesi ve aynı kanunun 75 inci maddesi hükümleri gereğince, Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi kurulması için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumları ile iş birliği protokolü imzalaması yetkisinin Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a verilmesi Meclisçe 16 kabul (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 6. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

6.OTURUM

KARAR NO:06

Konunun Özü: Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hk.

5393 sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin 3. ve 4. fıkrası gereğince Belediye ve bağlı kuruluşlarında, Norm kadroya uygun olarak personel yıllık sözleşmeyle  çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel ile yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz, bu personelin yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanın gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret söz konusu kadro ünvanı için 1. derecenin l. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı DMK’ya göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamanın net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye meclis kararıyla belirlenir denilmektedir.

Buna göre;

TABLO I

SIRA NO SINIFI KADRO

DERECESİ

ÜNVANI NET ÜCRET
1 GİH. 3 EĞİTMEN 2825,00TL
2 TH. 1 MÜHENDİS 3000,00TL
3 TH. 1 TEKNİKER 3000,00TL
4 A.H. 1 AVUKAT 2000,00TL
5 TH. 1 MİMAR 3000,00TL
6 TH. 5 ŞEHİR PLANCISI 3000,00TL

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda ;

 

Yukarıdaki tablodaki kadrolara, Belediyemizde de hizmet üretimi ile yürütümü bakımından yasanın öngördüğü şartları haiz sözleşmeli personel olarak, 2021 yılında çalıştırılacak personele hizalarında belirtilen ücretlerin ödenmesine meclisçe 16 kabul (NEDİM KAPLAN,TUNCER SARI,AHMET BAHRİ ERDEL,ADNAN AKDAĞ,MEVLÜT ŞAHİNCİ,MUSTAFA DEMİR,RAMAZAN BAYRAM,YASEMİN KANAT,VEHBİ BAYINDIR,MEMDUH BİRCAN,AHMET KELEŞ,MEHMET NECMİ ÇIBLAK,SONGÜL ÇOBAN,MURAT UNCU,YAŞAR DİRİK,MEHMET SEVİM) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 7. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 7.OTURUM

KARAR NO: 07

Konunun Özü: Şubat Ayı Meclis Toplantısı Hk.

 

Başkan, gündemimizin 7 inci maddesi 2021 Yılı Şubat Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2021 Yılı Şubat ayı olağan Meclis toplantısının 01.02.2021 tarihinde saat: 15:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek toplantı 15:50’te sona ermiştir.