2020 YILI 04.12.2020 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

1.OTURUM

KARAR NO:68

 

Konunun Özü: Orta Mahalle 8 ada 7 parsel plan değişikliği hk.

 

 

Başkan, İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü’müzün 27.11.2020 tarih ve E-49099679-000-1730 sayılı yazısı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu geldiği şekliyle meclisçe oybirliğiyle kabul edildi.

 

2.OTURUM

KARAR NO:69

Konunun Özü: 2021 Yılı Ücret Tarifeleri Hk.

 

Başkan,Mali Hizmetler Müdürlüğü’müzün 30.11.2020 tarih ve E-39839343-840-1740 sayılı yazısı meclise okundu.

Yapılan İşaretle Oylama Sonucunda Plan Bütçe Komisyon Raporunun aynen kabulüne meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

 

3.OTURUM

KARAR NO:70

Konunun Özü: Kamu Yararı Kararı Alınması Talebi Hk.

 

Başkan, İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü’müzün 27.11.2020 tarih ve E-49099679-000-1730 sayılı yazısı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

Yapılan İşaretle Oylama Sonucunda aşağıdaki şekilde olan Plan Bütçe Komisyon Raporunun aynen kabulüne meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

 

4.OTURUM

KARAR NO:71

Konunun Özü: 2021 Yılı Katı Atık Tarifeleri Hk.

 

Başkan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’müzün 04.12.2020 tarih ve E-37438088-020-1770 sayılı yazısı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

Yapılan İşaretle Oylama Sonucunda Plan Bütçe Komisyon Raporunun aynen kabulüne meclisçe oybirliğiyle karar verildi5.OTURUM

 

KARAR NO:72

Konunun Özü:  Belediyemiz Mülkiyetindeki Taşınmazlarda Bulunan Kiracılar Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda Covid 19 genelgeleri dolayısıyla faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesine meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:73

Konunun Özü:  OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI HK.

 

2021 Yılı Ocak Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2021 Yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantısının 04/01/2021 tarihinde saat:16/00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliğiyle karar verildi.