BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

5393 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 21.maddesi gereğince toplanacak olan Koçarlı Belediye Meclisi 04 Aralık 2020 Cuma günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi No:16/1’ de Koçarlı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Aralık Ayı Olağan meclis toplantısını yapacaktır.İlanen duyurulur.

GÜNDEM:
1.Orta Mahalle 8 Ada 7 Parsel Plan Değişikliği Hk.
2.2021 Yılı Ücret Tarifesi Hk.
3.Kamu Yararı Kararı Alınması Talebi Hk.