KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

5393 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 21.maddesi gereğince toplanacak
olan Koçarlı Belediye Meclisi 06 Kasım 2020 Cuma günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki GÜNDEMSİZ görüşmek üzere Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi No:16/1’ de Koçarlı
Belediye Meclis Toplantı Salonunda Kasım Ayı Olağan meclis toplantısını
yapacaktır.İlanen duyurulur