2020 YILI 02.10.2020 TARİHLİ  EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

1.OTURUM

KARAR NO:61

Konunun Özü:2021 YILI BÜTÇESİ HK.

 

 

2021 Yılı Gelir Bütçesi 53.168.987,71 TL. ve 2021 Yılı Gider Bütçesi 53.168.987,71 TL. olmak üzere hazırlanmış olup, Komisyonumuzca yapılan açık oylama sonucunda 12 kabul(Nedim KAPLAN,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)6 red Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR )kullanarak oyçokluğuyla  kabul edildi.

 

 

 

 

2.OTURUM

KARAR NO:62

Konunun Özü: ÇALLISAĞIR 0 ADA 969 PARSEL HK.

 

Başkan,Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’müzün 31.08.2020 tarih ve E-45243811-756.99-1341 sayılı yazısı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendine istinaden belediyemiz mülkiyetindeki Çallısağır(Esentepe)0 ada 969 parsel 17.500,00m2 vasıflı taşınmazın 10 yıllık kiraya verilmesi 16 kabul(Nedim KAPLAN ,Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)kullanarak oybirliğiyle ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.OTURUM

KARAR NO:63

Konunun Özü:BİLİRKİŞİ SEÇİMİ HK.

 

Başkan,Destek Hizmetleri Müdürlüğü’müzün 02.10.2020 tarih ve E-37438088-010.05-1406 sayılı yazısı meclise okundu.

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

3402 Sayılı Kadastro Kanunu Kapsamında kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda listede bulunan kişilerin seçilmesine meclisçe oybirliğiyle 16 kabul (Nedim KAPLAN ,Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)karar verilmiştir.

 

 

MAHALLE AD SOYAD T.C.NO. TELEFON NO
ÇAKIRBEYLİ AHMET ONAT 17482514024 05316014168
ÇAKIRBEYLİ HÜSEYİN ONAT 17488513816     05322375700
ÇAKIRBEYLİ   ARİF ALİ AKKAŞ 21808369502     05302434144
ÇAKMAR ÜZEYİR KOÇ 15796570156 05426762590
EVSEKLER ADEM ÖNAL 20536412306 05312555759
EVSEKLER CİHAT UYAR 20383417424 05356301639
KIZILKAYA OKTAY YILMAZ 30538079162 05386742478
ORHANİYE ZEYNEL YILDIRIM 19465455560 05469224205
SOBUCA BİLAL AŞKIN 31870034826 05438794171
TAŞKÖY ŞÜKRÜ KARACAN 24742271986 05385230828
TİMİNCİLER ÖZCAN BAYRAM 12379634538 05398721791
TİMİNCİLER RAGIP ÖDEMİŞ 12223689788 05465968689
KARACAÖREN İKSAN TABAKLAR 19030462702 05365539843

 

4.OTURUM

KARAR NO:64

Konunun Özü: 2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı

 

2020 Yılı  Kasım Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2020 Yılı Kası ayı olağan Meclis toplantısının 06.11.2020 tarihinde saat:16:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliğiyle 16 kabul (Nedim KAPLAN ,Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)karar verilerek toplantıya 17:30’da son verildi.