T.C.
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı    : Z-48248335-105.02-1358 28/09/2020
Konu  : Ekim Ayı Meclis Gündemi Hk.

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

 

5393 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 21.maddesi gereğince toplanacak olan Koçarlı Belediye Meclisi 02 Ekim 2020 Cuma günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi No:16/1’ de Koçarlı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Ekim Ayı Olağan meclis toplantısını yapacaktır.Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEM:

1.2021 Yılı Bütçesi Hk.
2.Çallısağır 0 Ada 969 Parsel Hk.

 

 

Memduh BİRCAN
Belediye Başkan Vekili