2020 YILI 04.09.2020 TARİHLİ  EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

1.OTURUM

KARAR NO:55

Konunun Özü:Honda Türkiye Festivali Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

2020 yılı etkinlikleri kapsamında 24-25 Ekim 2020 tarihleri arasında Koçarlı İlçemizde Honda Bross Türkiye Festivali yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine istinaden festivalle ilgili kamu kurumları ,dernekler ve sivil toplum örgütleri ile ilgili festival kapsamında her türlü sözleşme,protokol ve anlaşma yapılması için Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle 16 kabul(Nedim KAPLAN ,Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)karar verilmiştir.

 

2.OTURUM

KARAR NO:56

Konunun Özü: Yetki Verilmesi Hk.(Orta Mahalle 17 Ada 16 Parsel 1054,67m2 arsa)

 

Başkan ,İlçemiz  Orta Mahalle 17 Ada 16 parselde Koçarlı Belediyesine ait 960,70m²,Ahmet EROĞLUNA ait 24,70m² İbrahim EROĞLUNA ait 24,70m² Ali KARATOSUNA ait 44,51m² toplamda 1.054,67m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmaz üzerine yapılacak olan “Koçarlı Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet  Binası” projesi için yeni hizmet binasında hisse sahibi  Ahmet EROĞLU T.C:15451581404, İbrahim EROĞLU T.C:15448581578 numaralı hissedarlara Toplam:45m² brüt zemin kat 5 numaralı bağımsız  bölüm, Ali KARATOSUN T.C:32764004680 numaralı hissedara 110m² brüt zemin kat 6 numaralı bağımsız bölümün verilmesini;

Emniyet Genel Müdürlüğü Koçarlı İlçe Emniyet Amirliğine 10 numaralı bağımsız bölümün 3194 Sayılı İmar Kanunun 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Maddeleri gereğince   Aydın Valiliği ile  ( Protokol, Sözleşme, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı, Borçlanma, Devir Etme, Devir Alma, İfraz, Tevhit, Tescil, Bağış, Yola Terk, Takas, Trampa  ,Yer Tahsisi,Proje Kapsamında İhale Yapmak vb. ) projenin tüm aşamalarının uygulanması için Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’ a 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. 69. 73. 75. Maddelerine istinaden yetki verilmesi meclisçe oyçokluğuyla 6 red(Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR) ve 10 kabul(Nedim KAPLAN,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)  karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

3.OTURUM

KARAR NO:57

Konunun Özü:Resim ve Şiir Yarışması

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

Merhum Başbakan Adnan Menderes’in hatırasını yaşatmak ve aynı zamanda İlçemizin kent hafızasına katkı sağlamak için ulusal ölçekte her yaştan vatandaşın katılacağı ‘Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes’ konulu Ulusal Resim ve Şiir yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden Yarışmanın düzenlenmesi ve dereceye girenlerin Özel Kalem 03.06.01.01 ( Temsil Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon) giderlerinden 15.000 TL bütçe ayrılması meclisçe oybirliğiyle 16 kabul (Nedim KAPLAN ,Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)karar verilmiştir.

 

 

4.OTURUM

KARAR NO:58

Konunun Özü:İhale Hk.

 

Fen İşleri Müdürlüğünce ihalesi yapılması planlanan Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası ve İlçe Emniyet Amirliği Binası Yapım İşi için yapım süresi tesliminden itibaren 12 ay olarak belirlenmiş olup, bu sürenin ihale süreci dahil 2020 yılı içerisinde tamamlanamayacağı hesap edilmiştir. Bu sebeple söz konusu yapım işleri ihalelerinin 2020-2021 yıllarını kapsaması sebebiyle yıllara yaygın yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesi uyarınca bütçe ödeneğinin 2020 yılından %20’si, 2021 yılında %80’inin karşılanmak üzere yıllara yaygın olarak ihale edilmesi meclisçe oyçokluğuyla 6 red(Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR) ve 10 kabul(Nedim KAPLAN,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)  karar verilmiştir.

   

5.OTURUM

KARAR NO:59

Konunun Özü:Bilir Kişi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

3402 Sayılı Kadastro Kanunu Kapsamında kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda listede bulunan kişilerin seçilmesine meclisçe oybirliğiyle 16 kabul (Nedim KAPLAN ,Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)karar verilmiştir.

 

 

MAHALLE AD SOYAD T.C.NO. TELEFON NO
ÇEŞME YALÇIN GÜLER
KULLAR MEHMET ALİ BULUT
KARAAĞAÇ SÜLEYMAN KAYA
YAĞCIDERE BEHÇET ÇALIŞKAN
GÖZKAYASI İSMAİL ABALI
GÖZKAYASI ERDOĞAN KÜÇÜKKARA

 

 

 

6.OTURUM

KARAR NO:60

Konunun Özü: 2020 Yılı Ekim Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı

 

2020 Yılı  Ekim Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2020 Yılı Ekim ayı olağan Meclis toplantısının 02.10.2020 tarihinde saat:16:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliğiyle 16 kabul (Nedim KAPLAN ,Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ, ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Yaşar DİRİK)karar verilerek toplantıya 16:30’da son verildi.