T.C.
KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı    : 31/08/2020
Konu  : Eylül Ayı Meclis Gündemi

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

 

5393 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 21.maddesi gereğince toplanacak olan Koçarlı Belediye Meclisi 04 Eylül 2020 Cuma günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi No:16/1’ de Koçarlı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Ağustos Ayı Olağan meclis toplantısını yapacaktır.Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEM:

1.Honda Türkiye Festivali Yapılması Hk.
2.Yetki Verilmesi Hk.(Orta Mahalle 17 Ada 16 Parsel 1054,67m2 arsa)
3.Adnan Menderes İle ilgili Resim ve Şiir Yarışması Hk.
4.İhale Hk.

 

 

(e-İmzalıdır)
Nedim KAPLAN
Belediye Başkanı