2020 YILI 07.08.2020 TARİHLİ  AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

1.OTURUM

KARAR NO:45

Konunun Özü:Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yönetmeliği Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendine istinaden

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Örgütlenme,Görev Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik meclisçe oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

2.OTURUM

KARAR NO:46

Konunun Özü:Bilirkişi Seçimi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

3402 Sayılı Kadastro Kanunu Kapsamında kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere aşağıda bulunan aşağıda listedeki kişilerin seçilmesine Belediye meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

MAHALLE AD SOYAD T.C. NO. TELEFON NO.
BİRCİ AHMET TOKATLI    
SATILAR KENAN ÇOBAN    
TAŞKÖY CENGİZ ŞİMŞEK    
ÇULHALAR MEHMET ERİŞMİŞ    
BOYDERE MESUT ALACA    
   
GÖZKAYASI NECATİ AK    
GÖZKAYASI CELAL ABALI    
GÖZKAYASI SÜLEYMAN AK    
GÖZKAYASI ABDULLAH KOCA    
GÖZKAYASI İSMAİL ABALI    
GÖZKAYASI ERDOĞAN KÜÇÜKKARA    
YAĞCIDERE HÜSAMETTİN ÇALIŞKAN    
YAĞCIDERE MUSTAFA UYAR    
YAĞCIDERE METİN ÖZCAN    
YAĞCIDERE SÜLEYMAN ÖZCAN    
YAĞCIDERE MUSTAFA DURAN    
YAĞCIDERE BEHÇET ÇALIŞKAN    
   
ÇEŞME CİHAN KÖSE    
ÇEŞME AYHAN BULUT    
ÇEŞME ZAFER AFACAN    
ÇEŞME ÖZDEN TOSUN    
ÇEŞME ALİ TOPUZ    
   
KARAAĞAÇ SÜLEYMAN KAYA    
KARAAĞAÇ CAFER KAYA    
KARAAĞAÇ SALAHATTİN DURMAZ    
KARAAĞAÇ CELALETTİN YILDIRIM    
KARAAĞAÇ SERKAN UYSAL    
KARAAĞAÇ MUSTAFA YILDIRIM    
   
KARACAÖREN ALİ KOÇ    
KARACAÖREN İBRAHİM ÇAKIR    
KARACAÖREN RAMAZAN CAN    
KARACAÖREN İHSAN AYVAT    
KARACAÖREN MEHMET YAPICI    
KARACAÖREN MEHMET GÜÇLÜ    
   
KULLAR ALİ YILMAZ    
KULLAR İZZET ÖZTÜRK    
KULLAR MEHMET ALİ BULUT    
KULLAR HAMİT BÜLBÜL    
KULLAR HİKMET BULUT    
KULLAR HAMZA DEMİR    
   
BAĞARCIK SALİH DAMLICA    
BAĞARCIK MEHMET HAZAR    
BAĞARCIK ŞEFAT DAMLICA    
BAĞARCIK HÜSEYİN EMEKTAR    
BAĞARCIK HASAN HAZAR    
BAĞARCIK FERDİ DAMLICA    
   
SAPALAN ÜNAL AKTAŞ    
SAPALAN TEVFİK AKTAŞ    
SAPALAN ŞENAN BOZKURT    
SAPALAN ALİ ŞENTÜRK    
SAPALAN ORHAN ARSLAN    
SAPALAN ERKAN ŞENTÜRK    
   
YENİKÖY MUHARREM AKSOY    
YENİKÖY ZEKİ ORCAN    
YENİKÖY ALİ TAŞ    
YENİKÖY AKIN TAŞ    
YENİKÖY İKSAN GEZER    
YENİKÖY AHMET KUZU    

 

 

3.OTURUM

KARAR NO:47

Konunun Özü:Taşınmaz Satışı Hk.

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden aşağıda listede bulunan taşınmazların satışı 9 red(Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM,Vehbi BAYINDIR,Mustafa DEMİR,Murat UNCU,Adnan AKDAĞ),6 kabul(Nedim KAPLAN,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet Necmi ÇIBLAK)oyçokluğuyla reddedilmiştir.

 

S.Nu. İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA PARSEL ALANI (m²)
1 KOÇARLI DEDEKÖY Zeytinlik 0 702 2220,00
2 KOÇARLI YENİKÖY Arsa 0 1277 500,00
3 KOÇARLI TEKELİ Zeytinlik 0 512 49260,00
4 KOÇARLI GÜDÜŞLÜ ARSA 0 1286 56,37
5 KOÇARLI BÜYÜKDERE ARSA 0 455 290,00
6 KOÇARLI HALİLBEYLİ Arsa 0 1688 490,00
7 KOÇARLI KIZILKAYA Armutluk 0 1081 3800,00
8 KOÇARLI GÜNDOĞAN ARSA 72 87 978,00
9 KOÇARLI KASAPLAR Tarla 0 590 3520,00
10 KOÇARLI YENİ Tarla 179 58 180,00
11 KOÇARLI YENİ Tarla 179 59 287,00
12 KOÇARLI YENİ Arsa 150 56 45,68
13 KOÇARLI HACIHAMZALAR 80 ağaçlı zeytinlik 0 180 6250,00
14 KOÇARLI ORTA Arsa 51 15 190
15 KOÇARLI GÜNDOĞAN Arsa 67 20 187,44
16 KOÇARLI GÜNDOĞAN Arsa 67 21 182,63

 

 

4.OTURUM

KARAR NO:48

Konunun Özü:Meclis Kararı İptali Hk.

 

Koçarlı Personel Limited Şirketine sermaye artışı olarak devredilen Kızılkaya Mahallesi 35 pafta 2060 parselde bulunan zeytinlik vasıflı taşınmaz ile ile ilgili alınan 01.10.2019 tarih ve 83 numaralı meclis kararı meclisçe oybirliğiyle iptal edilmiştir.

 

5.OTURUM

KARAR NO:49

Konunun Özü:Kızılkaya 35 pafta 2060 parsel Hk.

 

Başkan,Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’müzün 05.08.2020 tarih ve 45243811-756.01-E.1058 sayılı yazısı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

 

Koçarlı Personel Limited Şirketine sermaye artışı olarak devredilen Kızılkaya Mahallesi 35 pafta 2060 parselde bulunan 193.006,17m2 zeytinlik vasıflı taşınmazın Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine kamu ihalelerine katılımak amacıyla bankadan teminat mektubu alabilmesi ve nakdi kredi kullanabilmesi için şirket lehine ipotek konulması ile ilgili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

6.OTURUM

KARAR NO:50

Konunun Özü:Marka ve Projeler Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

 

5393 Sayılı Belediye kanununun 14.18.madde n bendi ve 6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde belediyemizin sunduğu hizmetlerin ve belediyemizin isim hakkının korunması adına T.C.Koçarlı Belediyesi 1946 ve ekli logo olarak marka tescilinin yapılarak marka haklarının korunmasını konusunda belediye başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

7.OTURUM

KARAR NO:51

Konunun Özü:Marka ve Projeler Hk.

 

Başkan,Yazı İşleri Müdürlüğü’müzün 07.08.2020 tarih ve 48248335-105.02-E.1067 sayılı yazısı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

 

Belediyemizin yürüttüğü Koçarlı Amyzon Akıllı Üretici Pazarı Projesi kapsamında 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9.maddesine uygun olarak evde üretim yapan belediyemizin kurduğu e-ticaret sitesinde satış yapmak isteyen vatandaşlar,kurum,kuruluşlar ,esnaf odasına ve ziraat odasına kayıtlı esnaf ve çiftçilerimizin de projeye dahil edilmesine 5393 sayılı belediye kanununun 75.maddesine istinaden projeye destek vermek,ortak,paydaş olmak için kurumlarla sözleşme imzalanmasına ve projenin marka işleriyle ilgili tüm işlemler(itiraz,yeni marka oluşturma,reklam vb..) için belediye başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesi meclisçe oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

8.OTURUM

KARAR NO:52

Konunun Özü:Akıllı Şehir Koçarlı Projesi

 

Başkan,Yazı İşleri Müdürlüğü’müzün 07.08.2020 tarih ve 48248335-105.02-E.1068 sayılı yazısı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

 

Belediyemiz tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı TR32/20/TD/0016 nolu Teknik Destek Başvurusu kapsamında hazırlanan ”Akıllı Şehir Koçarlı”projesi ajans tarafından ilk sırada açıklanarak uygun bulunmuştur.5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği Proje kapsamında her türlü iş ve işlemler için belediye başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesi meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

9.OTURUM

KARAR NO:53

Konunun Özü:2.El Araç Alımı Hk.

 

Başkan,Destek Hizmetleri Müdürlüğü’müzün 07.08.2020 tarih ve 37438088-020-E.1070 sayılı yazısı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda;

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 85 inci maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş, yapılan değişiklikle İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalle İdare Birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü getirilmiştir. Taşıt Kanununa istinaden Park bahçe sokaklarda ağaç budama ve belediye işlemlerinde kullanılmak üzere 1(bir)adet 2.el kamyonet (sepetli-platformlu)araç alınması ve belediyemiz t cetveline işlenmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

10.OTURUM

KARAR NO:54

Konunun Özü: 2020 Yılı Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı

 

2020 Yılı  Eylül Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2020 Yılı Eylül ayı olağan Meclis toplantısının 04.09.2020 tarihinde saat:16:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek toplantıya 18:30’da son verildi.