temmuzgündemilanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

 

5393 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 21.maddesi gereğince toplanacak olan Koçarlı Belediye Meclisi 03 Temmuz 2020 Cuma günü (saat:16.00)’ da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Gündoğan Mahallesi Çine Caddesi No:16/1’ de Koçarlı Belediye Meclis Toplantı Salonunda Temmuz Ayı Olağan toplantısını yapacaktır.Tüm halkımıza ilan olunur.

GÜNDEM MADDELERİ

1.Koronavirüs Önlemleri Hk.
2.Bilirkişi Seçimi Hk.
3.Denetim Komisyonu Raporu Hk.
4.Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi
5.İmar Komisyonu Üye Seçimi
6.Encümen Üye Seçimi
7.Atamalar Hk.
8.Faaliyet Raporu Hk.
9.İşletme Devri İptali Hk.
10.Kredi Kullanımı Hk.
11.Araç Alımı Hk.

12.2019 Yılı Kesin Hesabı
13.Ağustos Ayı Toplantısı Hk.