• Yabancı uyruklu vatandaşlar bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları Türkçe Bekârlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatmalıdır.
  • Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte notere tasdik ettirilmelidir.
  • Çiftler Türkçe bilmiyor ise, Müracaat esnasında yeminli tercüman bulunduracaklardır. Beyanları tercüman eşliğinde doldurulacaktır. Nikâh esnasında da tercüman bulunduracaklardır.

Bekârlık Belgelerinde,

  • Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri
  • Uyruğu, pasaport veya kimlik numarası
  • Medeni hali (Bekâr, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan yazılacaktır.

Önemli

  • Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.
  • Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.
  • Bekârlık belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır.
  • Tüm evrakın kanuni geçerlilik süresi 6 aydır (180 Gün)