Aile hekimleri tarafından verilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir (Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) testleri ile Talasemi (Akdeniz Anemisi) testinin yaptırılması gerekmektedir.

Aile hekimi olmayan ve ilimiz dışındaki Aile hekimlerine kayıtlı olan kişilere Sağlık Raporları; Hemoglobinopati-Telasemi Tanı Merkezi, Çankaya Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi ve Keçiören Toplum Sağlığı Merkezince verilecektir. (Raporlar resimli ve resmi mühürlü olacaktır.)

Önemli

Kadının 50 yaş üzerinde olması veya cerrahi menopoz sonrası ameliyat raporunun ibrazı halinde Akdeniz anemisi testi yaptırmasına gerek yoktur.

Evlenme İzin Belgesi

Evlenme İzin Belgesi talep edenler, Evlenme Beyanını 2 adet ve resimli olacak şekilde dolduracaktır.

Önceki Soyadını Kullanmak İsteyen Kadınlar

Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen kadınlar; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, birimimizce verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır.

Önceki Eşin Soyadını Kullanma Durumu

Dul veya boşanmış kadın, önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirterek vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.