İddet Süresi

İddet Süresi Nedir?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken süredir. Boşanmanın kesinleşmesinden önce, tarafların doğacak çocuğun babasının belirlenmesinde ortaya çıkacak karışıklıkların engellenmesi amacıyla konulan maddedir.

İddet Süresi Ne Kadardır?

Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir.

Bu süre geçmemiş ise, Aile Mahkemesi’nden“İddet Süresinin Kaldırılması Kararı” getirilecektir.

Erkekler için İddet Süresi Var Mıdır?

Erkekler için boşandıktan sonra tekrar evlenebilmek için iddet kısıtlaması yoktur.