Türk Medeni Kanunu’na göre 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

18 Yaşından Küçükler Evlenebilir mi?

17 yaşını doldurmuş çiftlerin evlenebilmesi için:

Beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne – baba veya vasinin, muhtar veya noter huzurunda veya belediyenin evlendirme biriminde imzalarının alınması suretiyle onaylatılacaktır.

Nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir.

Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir.

Anne – baba veya vasi nikâhta bulunacaklardır.

16 yaşını doldurmuş çiftlerin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı gerekmektedir.