Türk Medeni Kanunu’na göre hısımlık (akrabalık) durumu evlenme engeli olarak tanımlanmıştır.

Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır:

Üstsoy ile altsoy arasında,

Kardeşler arasında,

Amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan (evlilik sona ermiş olsa bile) eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,

Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.

Geçerli Olmayan Evlilik Ne Demektir?

Türk Medeni Kanunu’na göre aşağıdaki hallerde evlilik geçerliğini yitirir:

Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması.

Eşlerden birinin evlenme şuasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması.

Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması.

Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.

Önemli

Evliliğin yasal kurallara uyulmadan yapılması halinde iptal davası açma, iptal nedeninin öğrenildiği veya korkunun etkisinin kalktığı tarihten başlayarak 6 ay ve her halde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

Türk Medeni Kanunu’na göre aşağıdaki hallerde evlilik geçerliğini yitirir:

  • Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması.
  • Eşlerden birinin evlenme şuasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması.
  • Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması.
  • Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.