03.02.2020 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ZABIT TUTANAĞI

 

1.OTURUM

KARAR NO: 17

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5216 Sayılı Belediye Kanununun 7.maddesi ‘’ Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.’’  5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi,18.maddesi ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden www.amyzonkocarli.com sitesinin belediyemiz anonim şirketi KOÇARLI MENDERES GIDA TURİZM EĞLENCE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne devredilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 2.maddesinin görüşmelerine geçildi.

2.OTURUM

KARAR NO: 18

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan taşınmazların;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) Fıkrası gereğince satış işleminin yapılmasına  meclisçe oybirliğiyle karar verilerek gündemin 3. Maddesinin müzakeresine geçildi.

 

3.OTURUM

KARAR NO: 19

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye kanununun 49.maddesinin 7.paragrafı gereği belediye başkan yardımcısı maaşının her yıl net asgari ücretin 2 katı oranında olmasına (2020 yılı için 4649,42TL) meclisçe oybirliğiyle karar verilerek gündemin 4.maddesinin müzakeresine geçildi

 

4.OTURUM

KARAR NO: 20

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda Belediyemizin zorunlu hukuki hizmetlerin çözümü ile kamu hizmetlerinin sürekliliği ve aksamadan yürütülmesini temin amacıyla avukatlık ücret tarifesi üzerinden piyasadaki avukatlarla sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’ a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilerek gündemin 5. Maddesinin müzakeresine geçildi.

5.OTURUM

KARAR NO: 21

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda ; Yapılacak olan “Söke-Koçarlı 8Aydın-Çine) Ayr.Yolu KM 0+000-42+316 arası tesviye, sanat yapıları, üst yapı ve köprü işleri” Turizm Yolu kapsamında yapılacak çalışmalarda mülkiyeti Belediyemize ait Halilbeyli Mahallesi 0 Ada, 296 Parsel 2425,94 M2, Orta Mahalle 4 Ada, 9 Parsel 2241,00 M2, Dedeköy Mahallesi 0 Ada, 1007 Parsel 5425,13 M2 Yüzölçümlü taşınmazlar ile ilgili kamulaştırma işlemleri için Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. 69. 75. Maddelerine istinaden (Protokol, Kamulaştırma, Satış, İfraz, Tevhit, Yola Terk, Sözleşme) yetkisinin verilmesine meclisce oybirliği ile karar verilerek gündemin 6. maddesinin görüşmesine geçildi.

 

6.OTURUM

KARAR NO: 22

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Bahse konu Güneş Enerji Santrali (Ges) Projesi yapılmasının uygunluğu ile projenin yapılmasını teminen ADM ile ilgili birimlerin Kamu ve Özel sektör kurum ve kuruluşlarına gerekli başvuruların yapılması,gerekli izinlerin alınması,vergi,resim,harç ve hizmet bedellerinin ödenmesi,bu proje ile ilgili finansman için kamu ve özel bankalardan krediye esas gerekli anlaşma ve protokollerin imzalanması,İçişleri Bakanlığından bütçeye esas gerekli izinlerin alınması için Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine gereği için Fen İşleri Müdülüğü’ne havalesine meclisçe oybirliği ile karar verildi.

 

7.OTURUM

KARAR NO: 23

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Belediyemizce her yıl geleneksel olarak 2020 yılı içinde düzenlenecek olan Çam Fıstığı Festivali’nin 05-06-07 Haziran 2020 Tarihinde yapılmasına ve festival giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 60. Maddesi ve 14. Maddesi gereğince Belediye Bütçesinden karşılanmasına meclisçe oy birliği ile karar verilerek gündemin 8. Maddesinin müzakeresine geçildi.

8.OTURUM

KARAR NO: 24

 

Yapılan  işaretle oylama sonucunda  belediyemizin %100 ortağı olduğu Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde şirket müdürü olarak görev yapmakta olan 27184191126 TC.Nolu Adem KALKAN’ın (Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdür vb.)  ve yine belediyemizin %100 ortağı olduğu Koçarlı Personel Limited Şirketini 30 Mart 2048 tarihine kadar şirket nezdinde görev yapmakta olan  (Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdür vb.) 11239721826 TC.Nolu Mehmet KESKİN’in maaşlarının belirlenmesi için Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilerek gündemin 9.  maddesinin müzakeresine geçildi.

 

9.OTURUM

KARAR NO: 25

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda; Belediyemizin %100 ortağı olduğu Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin yeni araç ve demirbaş alımlarında kullanmak üzere 24 ay vadeli 495.000,00 TL Kamu ve Özel Bankalardan Kredi kullanmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek gündemin 10. maddesinin müzakeresine geçildi.

10.OTURUM

KARAR NO: 26

 

Başkan, gündemimizin 10.cu maddesi 2020 Yılı Mart Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2020 Yılı Mart ayı olağan Meclis toplantısının 02.03.2020 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2020 yılı ŞUBAT ayı toplantısına Saat : 17:45’de oy birliği ile son verilmiştir.