02.03.2020 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

1.OTURUM

KARAR NO  : 27

Konunun Özü: Geka Proje Başvurusu Hk.

 

Yapılan İşaretle Oylama Sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 37.ve 75.maddesine istinaden Güney Ege Kalkınma Ajansı TR32/20/TD/0056 nolu Teknik Destek Başvurusu kapsamında belediyemizce hazırlanan Amyzon Kadınları ve Ürünleri Dijitalleşiyor proje başvurusu için Güney Ege Kalkınma Ajansı’na proje başvurusunda bulunmaya,sözleşme imzalamaya ve proje kapsamında Aydın Koçarlı Adnan Menderes Meslek Yüksek Okulu ile protokol imzalamak için belediye başkanımız Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

2.OTURUM

KARAR NO: 28

Konunun Özü: Bıyıklı Mahallesi 2582 parsel Hk.

 

Ek Gündemimizin 1. maddesi Başkanlık Makamına İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ifadeli 02.03.2020 tarih ve 49099679-105.03-E.326 sayılı yazısı okundu.

 

Yapılan İşaretle Oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.69.ve 75.maddelerine istinaden ilçemiz Bıyıklı Mahallesi 0 ada 2582 parselde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış binanın yıkılarak yerine yeşil alana dönüştürülmesi için belediye başkanımız Nedim KAPLAN’a (protokol ,kamulaştırma,satış,ifraz,tevhid,yola terk,sözleşme,yıkım)yetki verilmesi meclisçe oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

3.OTURUM

KARAR NO: 29

Konunun Özü:Yetki Verilmesi Hk.

 

Başkanlık Makamına Hitaben Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli 02.03.2020 tarih ve 45243811-756.01-332 sayılı yazısı okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine istinaden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Gündoğan Mahallesi 60 ada 172 parselde bulunan 827,27m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan hizmet binası için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 11.02.2020 tarih ve 37 sayılı belediye meclis kararı gereği bahse konu hizmet binasının Zemin Kat salon,2.ve 3.katlarının 1 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesi konusunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile protokol,sözleşme imzalanması için belediye başkanımız Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

4.OTURUM

KARAR NO: 30

Konunun Özü:Muhtelif Malzeme Devri Hk.

 

Başkanlık Makamına Hitaben Destek Hizmetleri Müdürlüğü ifadeli 02.03.2020 tarih ve 37438088-947.3-E.333 sayılı yazısı okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda belediyemize ait kullanım dışu atıl vaziyette bulunan muhtelif malzemeleri değerlendirmek üzere belediyemiz şirketine(Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence Sanayi ve Tic.A.ş.)devredilmesine meclisçe oybirliyle karar verilmiştir.

 

5.OTURUM

KARAR NO: 31

Konunun Özü: Nisan Ayı Meclis Toplantısı Hk. 

 

2020 Yılı Nisan Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2020 Yılı Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının 02.04.2020 tarihinde saat: 16:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 17:15’da son verildi.