01.07.2019 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

1.OTURUM

KARAR NO: 58

Konunun Özü: Projeler Hk.

 

Belediyemiz tarafından ilçemizi tanıtmak,ekonomi ve ticaretin gelişmesini sağlamak,kent estetiği ve kent tarihine ,kültür ve spor çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ‘’Koçarlı İçin Kanatlansın’’ ve ’’Koçarlı E-Gelecek Merkezi Projesi’’ekte sunulmuştur Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin (g) bendindeki “Şartlı bağışları kabul etmek.” hükmü doğrultusunda, yine aynı yasanın, Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38’inci maddesin (g) bendindeki “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.” hükmü gereği, söz konusu Koçarlı için Kanatlansın ,Koçarlı E-Gelecek Merkezi ve alt proje olan Koçarlı E-Üretici Pazarı projeleri için, şartlı bağış ile yapılacak projeler konusunda destek sağlayacak resmi,özel kamu kurumu ve işletmeler ile protokol ve sözleşme imzalamak Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait yeni mahalle 100 ada 106 parsel 705 m2 maliye lojmanı olarak kullanılan taşınmazın devrinin ve projeler amacıyla her türlü taşınmaz kiralanması ve satın alınması istenmesi üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

2.OTURUM

KARAR NO: 59

Konunun Özü: Park İsim Değişikliği Hk.

 

Yapılan İşaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) bendi ve 81.maddesine istinaden Haydarlı Mahallemizde bulunan belediye parkımıza Şehit Selahattin PEHLİVAN isminin verilmesi meclisimizce oybirliğiyle karar verilerek 3.gündem maddesinin görüşmelerine geçildi.

 

3.OTURUM

KARAR NO: 60

Konunun Özü: Taşınmaz Tahsisi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda Çakırbeyli Mahalle halkımızın müşterek nitelikteki hizmetlerinden birisi olan bankacılık hizmetini alabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( c ) bendi ve 75.maddesinin (d) bendi gereği daha önce Denizbank ATM’sinin bulunduğu yere 1000,00TL bedelle 3 yıllığına Ziraat Bankası ATM’sinin tahsisine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

4.OTURUM

KARAR NO: 61

Konunun Özü: Tabela Ücretleri Hk.

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi ve 15.maddesinin (n) bendine istinaden belediyemiz tarafından yapılan billboardlardan reklam talep edilmesi halinde günlük olarak 7,5TL. ücret belirlenmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

5.OTURUM

KARAR NO: 62

Konunun Özü: ARAÇ ALIM TALEBİ

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet otobüs 2.el veya sıfır aracın 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden 2019 yılı Bütçe Kanunu’na ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen Taşıt kanunu kapsamına giren taşıtlardan satın alma yoluyla edinilmesine meclisimizce oybirliğiyle kabul edilerek diğer gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.

 

 

6.OTURUM

KARAR NO: 63

Konunun Özü: Ağustos Ayı Meclis Toplantısı     Hk. 

 

Başkan, gündemimizin 21 maddesi 2019 Yılı Ağustos Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2019 Yılı Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısının 01.08.2019 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 18:30’da son verildi.