2019 YILI 04.01.2019 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

1.OTURUM

KARAR NO:01

Konunun Özü: Meclisin Tatil Yapacağı Ay Hk.

 

Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini (12 meclis üyesi ) belirterek birleşimi açmıştır. 2018 yılı Aralık ayı meclis kararları meclis üyelerine dağıtılmıştır.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi ”Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir ”ifadesine istinaden 2019 yılında yapılacak meclis toplantılarında meclisin tatil yapmamasına her ayın ilk haftası yapılacak olan meclis toplantı gününün bir önceki ay meclis toplantısında belirlenmesine Meclisçe 12 kabul ( Ümit ÖZDEMİR, İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT, İbrahim BEĞDEDE, Taner AVCI ) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 2.maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

2.OTURUM

KARAR NO:02

Konunun Özü: Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesine istinaden 2019 yılında yapılacak meclis toplantılarında belediye meclis üyelerine verilecek huzur hakkı ücretinin belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri oranında brüt ödeme yapılmasına Meclisçe 12 kabul ( Ümit ÖZDEMİR, İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT, İbrahim BEĞDEDE, Taner AVCI ) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 3.maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

3.OTURUM

KARAR NO:03

Konunun Özü: Zabıta Mesai Ücretleri Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi istinaden günün 24 saati devamlılık gösteren zabıta hizmetlerinde çalışan personele 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu K cetvelinde belirtilen oranda belediyemiz Zabıta Personeline 2019 yılında fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine Meclisçe 12 kabul ( Ümit ÖZDEMİR, İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT, İbrahim BEĞDEDE, Taner AVCI ) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 4. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

4.OTURUM

KARAR NO:04

Konunun Özü: Sözleşmeli Personel Hk.

 

SIRA NO SINIFI KADRO

DERECESİ

ÜNVANI ADET
1 GİH.  3 EĞİTMEN 3
2 TH. 1 MÜHENDİS 3
3 TH. 1 TEKNİKER 2
4 A.H. 1 AVUKAT 1

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda ;

Yukarıdaki tablodaki kadrolara, Belediyemizde de hizmet üretimi ile yürütümü bakımından yasanın öngördüğü şartları haiz sözleşmeli personel olarak çalıştırılan sözleşmeli memurların, 2019 yılında çalıştırılmasının devam edilmesine;

Norm kadrolara göre;

 

 

 

TABLO II

SIRA NO SINIFI KADRO DERECESİ ÜNVANI ADET
1 TH. 1 MİMAR 1
2 TH. 1 ÇOCUK EĞİTİMCİSİ 1
3 TH. 1 TEKNİKER 1
4 SH. 1 VETERİNER HEKİM 1
5 SH. 1 VERERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 1
6 GHİ. 1 SAĞLIK TEKNİKERİ 1

 

Tablo II’de belirtilen kadrolarda kanunda aranan gerekli nitelikleri taşıyanlardan 2019 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasının planlanmasına ,belediyemizde de hizmet üretimi ile yürütümü bakımından yasanın öngördüğü şartları haiz sözleşmeli personel olarak çalıştırılan sözleşmeli memurların, 2019 yılında çalıştırılmasının devam edilmesine; planlanan ve çalışması devam eden personele aylık net 2019 yılında verilen ücrete T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Genelgelerinde belirtilen oranında artırılarak bulunacak net ücretin ödenmesine Meclisçe 12 kabul ( Ümit ÖZDEMİR, İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT, İbrahim BEĞDEDE, Taner AVCI ) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 5. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

5.OTURUM

KARAR NO:05

Konunun Özü: Denetim Komisyonu Üye Seçimi Hk.

 

Gizli oy açık tasnifle 5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca, Belediyemizin 2018 Yılı Gelir Gider ile Hesap ve İşlemlerinin denetimini yapmak üzere yapılan gizli oylamaya 12 Meclis Üyesi katıldı. Gizli Oy pusulalarının yapılan sayımında 12 oy kullanıldığı, 12 geçerli oy verildiği görüldü. Buna göre; CHP Meclis Üyeleri Ramazan BAYRAM 12 oy , Nevzat MAGAT 12 oy , AKP Meclis Üyesi Taner AVCI 12 oy alarak seçildiği görülmüş olup;

5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca, Belediyemizin 2018 Yılı Gelir Gider ile Hesap ve İşlemlerinin denetimini yapmak üzere gizli oyla Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine, Kamu Kuruluşları Personelinden Uzman Kişi İstenildiğinde (10×10=adam/gün) konu ve kişi başına, komisyon çalışmalarına kamu personelinden katılanlara 1000 gösterge rakamı üzerinden diğer uzman kişilere 2000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına 2019 yılında uygulanacak aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak ücretin ödenmesine Meclisçe 12 kabul ( Ümit ÖZDEMİR, İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT, İbrahim BEĞDEDE, Taner AVCI ) oyu ile oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 6. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

6.OTURUM

KARAR NO: 06

Konunun Özü: 2019 Yılı Evsel Katı Atık Ücretlerinin Belirlenmesi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda Belediyemiz 2018 yılına ait evsel katı atık tarifesi maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan tarife Enflasyonla Topyekun Mücadele Hareketi kapsamında herhangi bir artış yapılmadan;

*Sıfır tüketim olduğu aylarda abonelerden ücret tahakkuk ve tahsil edilmemesine,

*İlgili katı atık ücreti Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su faturasına eklenecek olup, ASKİ tarafından tahsilatı yapılarak, Belediyemize ait ilgili tahakkuk tutarının aktarılmasına,

*Su abonesi olmaması durumunda yıllık tutar mükelleflerinden iki çeşit taksitle tahakkuk ve tahsil edilmesine,

*Aylık küsuratlar tama ibra edilmesine,

*Ücretlerin hesaplanmasında KDV dâhil edilmesine,

 

Atık üreticileri Atık ÜCRETİ (B) (TL/ay) Toplam yıllık katı atık ücreti (TL/YIL)
Konut                                                    8,75                                           105
 

Ticarethaneler

                                                 26,59                                                319,08
Büyük Ticarethane Ve Sanayi Kuruluşları                                                             199,90                                           2.398,8
Okullar
Kamu Kuruluşları 47,44                                                  569,28

 

Şeklindeki ücret tarifesinin 2019 yılında da aynen kabul edilmesine, Meclisçe 7 kabul (Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT) Meclisçe 5 ret (Ümit ÖZDEMİR, İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Taner AVCI, İbrahim BEĞDEDE) oyu ile oyçokluğuyla  kabul edilerek gündemimizin ek 7. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

7.OTURUM

KARAR NO: 07

Konunun Özü: Taşınmaz Satış Kararı Hk.

 

Yapılan işaretle oylamada Belediyemize ait Çakırbeyli Mahallesi 26 pafta 1161 parselde bulunan 353,26 m2 arsa vasfındaki içerisinde ev bulunan taşınmaz, İlçemiz Halilbeyli mahallesi 379, 380 parsellerde bulunan 188 m2 ve 152 m2’ lik zeytinlik vasfındaki taşımazlar için satış kararı Meclisçe 12 kabul ( Ümit ÖZDEMİR, İrfan ALTINDİŞ, Fatih DEMİR, Mutlu ÖZTÜRK, Taşkın DEMİR, Ramazan BAYRAM, Nuri ÖZKAN, Süreyya ÇIBLAK, Murat ERÇETİN, Nevzat MAGAT, İbrahim BEĞDEDE, Taner AVCI ) oyu ile  oy birliğiyle kabul edilerek gündemin 8. maddesinin görüşmelerine  geçildi.

 

 

8.OTURUM

KARAR NO: 08

Konunun Özü: 2019 Yılı Şubat Ayı Toplantı Günü Saati ve Yerinin Belirlenmesi Hk.

 

Başkan, gündemimizin ek 8’ inci maddesi 2019 Yılı Şubat Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2019 Yılı Şubat ayı olağan Meclis toplantısının 01.02.2019 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 18.30’da son verildi.