KARAR TARİHİ:08.04.2019

KARAR NO:16

Başkanlık Makamı tarafından meclisimize havale olunan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyon raporu okunarak meclise sunuldu.

 

KARAR TARİHİ:08.04.2019

KARAR NO:17

 

Başkanlık Divanı üye seçimi yapılan gizli oylama sonucu;

 

Ramazan BAYRAM Meclis 1. Başkan Vekili olarak 6 oy

Adnan AKDAĞ Meclis 1. Başkan Vekili olarak 10 oy

 

Ahmet KELEŞ Meclis 2. Başkan Vekili olarak 6 oy

Mehmet Necmi ÇIBLAK Meclis 2. Başkan Vekili olarak 10 oy

 

Ramazan BAYRAM Kâtip Üye olarak 6 oy

Mevlüt ŞAHİNCİ Kâtip Üye olarak 6 oy

Yasemin KANAT Kâtip Üye olarak 10 oy

Murat UNCU Kâtip Üye olarak 10 oy aldığı görülmüş olup,

 

Meclis 1. Başkan Vekili olarak 10 oy ile Adnan AKDAĞ

Meclis 2. Başkan Vekili olarak 10 oy ile Mehmet Necmi ÇIBLAK

 

Kâtip Üye olarak 10 oy ile Yasemin KANAT

Kâtip Üye olarak 10 oy ile Murat UNCU

Meclisçe oy çokluğuyla seçildi.

KARAR TARİHİ:08.04.2019

KARAR NO:18

 

Encümen Üyesi olarak 10 oy ile Tuncer SARI

Encümen Üyesi olarak 10 oy ile Mustafa DEMİR

Meclisçe oy çokluğuyla seçildi.

KARAR TARİHİ:08.04.2019

KARAR NO:19

 

CHP İmar Komisyon Üyesi olarak 16 oy ile Ahmet KELEŞ

AKP İmar Komisyon Üyesi olarak 16 oy ile Yaşar DİRİK

AKP İmar Komisyon Üyesi olarak 16 oy ile Memduh BİRCAN

seçilmiş olup, meclisçe oybirliğiyle kabul edildi.

 

 

 

KARAR TARİHİ:08.04.2019

KARAR NO:20

 

Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi yapılan açık oylama sonucu;

CHP Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi olarak 16 oy ile Mevlüt ŞAHİNCİ

AKP Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi olarak 16 oy ile Bahri ERDEL

AKP Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi olarak 16 oy ile Tuncer SARI

seçilmiş olup, meclisçe oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR TARİHİ:08.04.2019

KARAR NO:21

2018 Yılı Faaliyet Raporu 2. Birleşim olarak 11.04.2019 saat: 17:00’ da görüşülmesi meclisçe oybirliğiyle kabul edilerek gündemin ek 7. maddesinin görüşülmesine  geçildi.

KARAR TARİHİ:08.04.2019

KARAR NO:22

 

Yapılan  işaretle oylama sonucunda  belediyemizin %100 ortağı olduğu Koçarlı Menderes Turizm ve Eğlence Anonim Şirketini ve Koçarlı Belediyesi Personel Limited Şirketini şirket nezdinde 17962498332 TC.Nolu Murat ERÇETİN’in temsil etme ile ilgili belediye meclisimizin 07.1 2.2018 tarih ve 67 sayılı kararının iptal edilerek ,belediyemizin %100 ortağı olduğu Koçarlı Menderes Turizm ve Eğlence Anonim Şirketini 10 Nisan 2022 tarihine kadar belediyemizi şirket nezdinde 27184191126 TC.Nolu Adem KALKAN’ın (Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdür vb.) ve yine belediyemizin %100 ortağı olduğu Koçarlı Personel Limited Şirketini 30 Mart 2048 tarihine kadar şirket nezdinde (Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdür vb.) 11239721826 TC.Nolu Mehmet KESKİN’in temsil etmesi; Meclisçe 1 red (Ramazan Bayram), Meclisçe 15 kabul (Nedim KAPLAN, Adnan AKDAĞ, Tuncer SARI, A.Bahri ERDEL, Mevlüt ŞAHİNCİ, Mustafa DEMİR, Yasemin KANAT, Vehbi BAYINDIR, Memduh BİRCAN, Ahmet KELEŞ, M. Necmi ÇIBLAK, Songül ÇOBAN, Murat UNCU, Yaşar DİRİK, Mehmet SEVİM) oyu ile oyçokluğuyla kabul edilerek, 2. Birleşim 11.04.2019 tarihi 17:00  kadar faaliyet raporunun görüşmek üzere 1. birleşime son verilmiştir

KARAR TARİHİ:11.04.2019

KARAR NO:23

Yapılan açık oylama sonucunda  2018 Yılı Faaliyet Raporu Meclisçe 3 kabul (Mevlüt ŞAHİNCİ,Ahmet KELEŞ,Songül ÇOBAN) ,9 red (Nedim KAPLAN, Adnan AKDAĞ, Tuncer SARI, Mustafa DEMİR, Yasemin KANAT, Memduh BİRCAN, M. Necmi ÇIBLAK, , Murat UNCU, Yaşar DİRİK) oyu ile oyçokluğuyla red edilerek 2019 Yılı Mayıs ayı belediye meclis toplantısının 03.05.2019 tarihinde belediye meclis toplantı salonunda saat 17:00’da yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.Meclis toplantısı saat 18:00’da sona ermiştir.