03.05.2019 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

1.OTURUM

KARAR NO: 24

Konunun Özü: Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti Üye Seçimi  

Yapılan gizli oylama sonucu

Koçarlı Çiftçi Malları Koruma Meclisi Asil Üyeler ‘’Hüseyin MUTLU(24 oy),Hüseyin YILMAZ(24 oy),Süreyya ÇIBLAK(23 oy),Ramazan BAYRAM(24 oy),İdris İVREN(24 oy),Yedek Üyeler Raşit ÇETİN(23 oy),Turan OCAK(23 oy),Kadir KILINÇ(24 oy),Mehmet OYKUCU(23 oy),Durmuş ŞAHAN(24 oy),Murakabe Heyeti Asil üyeler olarak Mevlüt ÇINTAR(24 oy),Ahmet KELEŞ(23 oy),Mehmet SEVİM(24 oy),Vehbi BAYINDIR(24 oy) ve Songül ÇOBAN(24 oy)Yedek Üyeler Hakkı SARINİZAM(10 oy),Muhittin CAN(11 oy),Mehmet ÇETİN(10 oy),Mustafa AKTAŞ(10 oy),Mustafa TOSUN(10 oy)alarak seçilmişlerdir.Gündemimizin ikinci maddesi görüşmelerine geçilmiştir.

 

2.OTURUM

KARAR NO: 25

Konunun Özü: Afet Hizmet Birliği 1 Asil 1 Yedek Üyesi Seçilmesi

Yapılan işaretle oylama sonucunda belediyemizi temsil etmek amacıyla Afet Hizmetleri Birliği Asil üye olarak Yaşar DİRİK,Yedek üye olarak Mustafa DEMİR meclisçe oybirliğiyle seçilmişlerdir.Gündemin 3.maddesinin görüşmelerine geçildi.

3.OTURUM

KARAR NO: 26

Konunun Özü: Ege Belediyeler Birliği 1 Asil ve 1 Yedek Üye Seçilmesi

Yapılan işaretle oylama sonucunda belediyemizi temsil etmek amacıyla Ege Belediyeler Birliği Asil üye olarak Tuncer SARI,Yedek üye olarak Murat UNCU meclisçe oybirliğiyle seçilmişlerdir.Gündemin 4.maddesinin görüşmelerine geçildi.

4.OTURUM

KARAR NO: 27

Konunun Özü: Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Üyeliğinden Çıkma Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (o) bendi uyarınca Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üyeliğinden meclisçe oybirliğiyle çıkılmasına karar verilerek Gündemin 5.maddesinin görüşmelerine geçildi.

 

 

 

 

5.OTURUM

KARAR NO: 28

Konunun Özü: Kıyı Ege Belediyeler Birliği Üyeliğinden Çıkma Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (o) bendi uyarınca Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliğinden meclisçe oybirliğiyle çıkılmasına karar verilerek Gündemin 6.maddesinin görüşmelerine geçildi.

 

6.OTURUM

KARAR NO: 29

Konunun Özü: Takdir Komisyonuna 2 Asil 2 Yedek Üye Seçilmesi Hk.

 

Başkan Gündemimizin 6. Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Makamı tarafından meclisimize havale olunan 29.04.2019 tarih ve 48248335-105-137/670 sayılı Takdir Komisyonu Üye Seçilmesi Hk. olduğunu belirtti. Yazı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 72.maddesi uyarınca Takdir Komisyonunda görev yapmak üzere Asil üyeler olarak meclis üyelerimiz Adnan AKDAĞ,Memduh BİRCAN,yedek üyeler olarak Ahmet Bahri ERDEL  ve Mehmet Necmi ÇIBLAK’ın seçilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilerek Gündemin 7.maddesinin görüşmelerine geçildi.

7.OTURUM

KARAR NO: 30

Konunun Özü: Tarihi Kentler Birliğine 1 Asil 1 Yedek  Üye Seçimi Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda belediyemizi temsil etmek amacıyla Tarihi Kentler  Birliği Asil üye olarak Ahmet Bahri ERDEL, Yedek üye olarak Adnan AKDAĞ meclisçe oybirliğiyle seçilmişlerdir. Gündemin 8.maddesinin görüşmelerine geçildi.

8.OTURUM

KARAR NO: 31

Konunun Özü: Atamaların Meclisin Bilgisine Sunulması Hk.

Başkan, Gündemimizin 8. Maddesi; Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Makamı tarafından meclisimize havale olunan 29.04.2019 tarih ve 48248335-105-136/669 sayılı Atamaların Meclisin Bilgisine Sunulması Hk. olduğunu belirtti. Yazı meclise okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 2.paragrafı’’Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur’’şeklindedir.Belediyemiz Belediye Başkan Yardımcılığı’na Hüseyin BAKIR,Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Arzu ÜNALP ALEVCİ ve Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Çetin BAYATLI atanmıştır.’’şeklinde meclisin bilgisine sunularak. Gündemin 9.maddesinin görüşmelerine geçildi.

9.OTURUM

KARAR NO: 32

Konunun Özü: 2018 Yılı Kesin Hesabın Görüşülmesi Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 60 dakika ara verilerek 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisçe oybirliğiyle kabul edildi.

Aranın ardından;

Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu yapılan açık oylama sonucunda meclisçe oybirliğiyle kabul edilerek gündemin 10.maddesinin müzakeresine geçildi.

 

10.OTURUM

KARAR NO: 33

Konunun Özü: Bağarcık Mahallesi Bilirkişi Seçimi Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 3402 Sayılı Kadastro Kanunu kapsamında kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere ;

 

64639081502 T.C.Nolu Dursun SARI

26014229916 T.C.Nolu Hasan HAZAR

25144258988 T.C.Nolu Şefat DAMLICA

25978231164 T.C.Nolu Mehmet HAZAR

25015263240 T.C.Nolu Ali Mehmet EMEKTAR

24931266014 T.C.Nolu Salih DAMLICA

 

Bağarcık Mahallesi Bilirkişi olarak meclisçe oybirliğiyle seçilmelerine karar verilmiştir. Gündemin 11.maddesinin görüşmelerine geçildi.

11.OTURUM

KARAR NO: 34

Konunun Özü: 150 Ada 48,50,51 Nolu Parseller Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 05.11.2014 tarih ve 109 sayılı belediye meclis kararımızda belirtilen mülkiyeti belediyemize ait Adnan Menderes Mahallesinde bulunan 150 Ada 48,50 ve 51 nolu parsellerin Aydın Büyükşehir Belediyesine devrinin iptaline meclisçe 4 red(Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Songül ÇOBAN,Ahmet KELEŞ)2 çekimser(Vehbi BAYINDIR,Mehmet SEVİM)10 kabul(Nedim KAPLAN,Adnan AKDAĞ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Mustafa DEMİR,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Murat UNCU,Yaşar DİRİK)oyçokluğuyla karar verilmiştir.

12.OTURUM

KARAR NO: 35

Konunun Özü: 07.09.2018 tarih ve 54 Sayılı Belediye Meclis Kararının İptali Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 07.09.2018 tarih ve 54 sayılı belediye meclis kararımızda ile mülkiyeti belediyemize ait Kasaplar Mahallesi 590 parselde yer alan tarla vasfındaki taşınmazın 500m2’lik kısmı içerisinde bulunan 150 m2 dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi kararının iptaline meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

13.OTURUM

KARAR NO: 36

Konunun Özü: 07.09.2018 tarih ve 56 Sayılı Belediye Meclis Kararının Düzeltilmesi Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 07.09.2018 tarih ve 56 sayılı belediye meclis kararımız ile mülkiyeti belediyemize ait Çallı Mahallesi Köyiçi 0 ada 0 parsel 50m2 kahvehane, Karaağaç Mahallesi köyiçi 0 ada 0 parsel 50m2 kahvehanenin Koçarlı Menderes Turizm ve Eğlence Anonim Şirketine devir kararının iptaline ve Çakırbeyli Merkez Park,2060,80m2 762 parselin 792 parsel olarak düzeltilerek Koçarlı Menderes Turizm ve Eğlence Anonim Şirketine sermaye olarak devir edilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

14.OTURUM

KARAR NO: 37

Konunun Özü: Köy Boşlukları Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda ilçemiz sınırları içerisindeki köy boşlukları ve tescilsiz yerlerin ilgili belediyemiz birimlerince tespit edilip kamu yararına kiraya verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmi

15.OTURUM

KARAR NO: 38

Konunun Özü: 60 Ada 70 parsel ve 15 ada 1 parsel 1278m2 İşletmelerin Devri Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda Demirkaya Sosyal Tesisi 60 ada 70 parsel ve Orta Mahalle Adnan Menderes Parkı 15 ada 1 parsel 1278 m2 işletmelerin Koçarlı Menderes Turizm Anonim Şirketine sermaye olarak devredilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir

16.OTURUM

KARAR NO: 39

Konunun Özü: Gündoğan Mahallesi 59 Ada 35 Parsel İtiraz Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 15 dakika ara verilerek konunun İmar Komisyonuna havalesine meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

Önceki haliyle kabulüne ,itiraz konularının  reddine; Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilerek, Meclisimizin onayına sunulmuştur.

Şeklinde hazırlanan İmar Komisyon Raporu yapılan işaretle oylama sonucunda meclisçe oybirliğiyle kabul edilerek gündemin 10.maddesinin müzakeresine geçildi

17.OTURUM

KARAR NO: 40

Konunun Özü: Çakırbeyli Mahallesi 110 Ada 10 Parsel Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 15 dakika ara verilerek konunun İmar Komisyonuna havalesine meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

Aranın ardından;

Şeklinde hazırlanan İmar Komisyon Raporu yapılan işaretle oylama sonucunda meclisçe oybirliğiyle kabul edilerek gündemin 18.maddesinin müzakeresine geçildi

18.OTURUM

KARAR NO: 41

Konunun Özü: Belediye Başkan Yardımcısı Maaşı Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye kanununun 49.maddesinin 7.paragrafı gereği belediye başkan yardımcısı maaşının  net 3178,88TL olmasına meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir. gündemin 19.maddesinin müzakeresine geçildi

19.OTURUM

KARAR NO: 42

Konunun Özü: Memur Sendikası Hakkında karar alınması

Yapılan işaretle oylama sonucunda belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden istihdam edilen kamu görevlilerine yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilerek ek gündemin 20.maddesinin müzakeresine geçildi

20.OTURUM

KARAR NO: 43

Konunun Özü: Şirket Müdür Maaşları Hk.

Yapılan işaretle oylama sonucunda Koçarlı Belediyesi Personel Limited Şirketi ve Koçarlı Belediyesi Menderes Turizm Anonim ve Eğlence şirketi müdürlerine aylık net 2500,00TL ödeme yapılmasına meclisçe oybirliğiyle karar verilerek ek 21.madde görüşmelerine geçildi.

21.OTURUM

KARAR NO: 44

Konunun Özü: Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı Hk.

Başkan, gündemimizin 21 maddesi 2019 Yılı Haziran Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2019 Yılı Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısının 10.06.2019 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 20:30’da son verildi.