04.11.2019 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

1.OTURUM

KARAR NO: 88

Konunun Özü: YİKOP Protokol İmzalama Yetkisi Hk.

 

 

Yapılan İşaretle Oylama Sonucunda Yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali için Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile söz konusu santralin projesi, kurulumu ve işletmesi için, Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a 5393 sayılı belediye kanunun 18. 69. 73. 74. 75. Maddelerine istinaden (Kiralama, Protokol İmzalama, Kamulaştırma, Borçlanma, Devir Etme, Devir Alma, İfraz Tevhid, Yola Terk, Takas, Trampa vb.) yetki verilmesi ,İlimiz Orta Mah. 17 ada 8 Paselde 51m² ,Yeni Mah. 109 Ada 4 Parselde 492m², 109 Ada 5 Parsel Parsel 2182 m² , 109 Ada 9 Parsel 138 m²  de bulunan Cihanoğlu Kulesi ve çevresi restorasyonu için Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Protokol imzalama yetkisi verilmesi,İlçemiz girişindeki İncirliova Karayolu kenarında yapılacak olan “Bisiklet ve Yaya Yolu” yapımı için, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Protokol imzalama yetkisi verilmesi,Kızılcabölük 452m², Mersinbelen 390m², Esentepe 377m² Mahallelerinde bulunan alanlara düğün salonu olarak kullanılmak üzere “Kıl Çadır Mal Alımı”  (Kurulum, montaj dahil ) işi için Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Protokol imzalama yetkisi verilmesi ,Çakırbeyli Köy Pazaryerine bulunan 1944 m² alandaki Pazaryeri Tezgahları ve Çadırlarının yaptırılabilmesi  için, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Protokol imzalama yetkisi verilmesi ,Bağarcık Mahallesinde bulunan orman kampında  mesire dinlenme alanı(Wc,Duş ve ahşap oturma masa bankları) ve muhtarlık ofisi toplantı bürosu olarak  kullanılması planlanan alanın değerlendirilmesi için, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Protokol imzalama yetkisi verilmesi ,Yeni Belediye  Hizmet binamız ve İlçe Emniyet Binamızın yapımı ile ilgi Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Protokol imzalama yetkisi verilmesi ,İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 33 mahallemizin yollarının parke taşı yapılabilmesi için gerekli olan 85.000m²  taşın temini için  Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Protokol imzalama yetkisi verilmesi,İlçemizde Adnan Menderes Kent Ormanı içerisinde yapılması planlanan tracking alanı, hayvan barınağı, açık hava müzesi, ibadethane, bungalov evleri, paintball alanı, çocuk oyun alanı, şelaleli havuz, kıl çadıradan kapalı kır düğün salonu vb. alanların yapılabilmesi için Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Protokol imzalama yetkisi verilmesi ,Koçarlı ilçemizin içerisinden geçen derelerimizin ıslahı için Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Protokol imzalama yetkisi verilmesi meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.OTURUM

KARAR NO: 89

Konunun Özü: Birim İsim Değişikliği

 

Yapılan İşaretle Oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi  ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe dayanarak yapılan kadro planlamaları gereği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü isminin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün alt birimi olarak oluşturulmasını ve ekli cetvel meclisçe oybirliğiyle kabul edilerek ek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

 

 

 

3.OTURUM

KARAR NO: 90

Konunun Özü:Orta Mah.17 Ada 8 Parselin Kamulaştırması Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda İlçemiz Orta Mahalle 17 ada 8 parselde 51m² yüzölçümünde Kargir Dükkan ve Kahvehane vasfındaki taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.34.69 ve 73  maddelerine istinaden kamulaştırılmasına meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

 

 

4.OTURUM

KARAR NO: 91

Konunun Özü:Kamulaştırma Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda İlçemiz Yeni Mahalle 109 Ada 4 Parsel 429m² “Altında 3 Dükkanı Olan Kar.Ev”,109 Ada 5 Parsel 2182,00m² “Bahçeli Kargir Ev” ve 109 Ada 9 Parsel 138,00m² “Avlulu Kargir Kule” vasıflı taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15.34.69 ve 73  maddelerine istinaden kamulaştırmasına meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

 

 

5.OTURUM

KARAR NO: 92

Konunun Özü:Yetki Verilmesi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda    İlçemiz girişindeki İncirliova Karayolu kenarında yapılacak olan ”Bisiklet ve Yaya Yolu” yapımı için Orta Mahalle 4 Ada 38 parselde 5199,19m² yüzölçümünde tarla vasıflı ve Orta Mahalle 4 Ada 27 parselde 5000,00m² yüzölçümünde tarla vasıflı taşınmazlar için Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’ a 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. 69. 73. 75. Maddelerine  istinaden ( Kiralama, Protokol, Kamulaştırma,Borçlanma, Devir Etme, Devir Alma, İfraz, Tevhit, Yola Terk, Takas, Trampa vb.) yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

6.OTURUM

KARAR NO: 93

Konunun Özü:Kameralar Hk.

 

 

Başkanlık Makamına Hitaben Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli 04.11.2019 tarih ve 48248335-105-324/1895 sayılı yazısı okundu.

 

Yapılan İşaretle Oylama sonucunda Koçarlı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.09.2019 tarih ve 15746003-000-E.1286 sayılı ‘’Kamera İhtiyacı ve Arızalı Kameralar’’yazıları gereği ve aynı zamanda ilçemiz içerisinde hayvan hırsızlıklarını önlemek maksadıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesine istinaden ”Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.”maddesine istinaden ilgi yazıda belirtilen ihtiyaçların karşılanması için belediye başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

7.OTURUM

KARAR NO: 94

Konunun Özü:Önerge Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda meclis üyeleri Mevlüt ŞAHİNCİ,Ahmet KELEŞ,Mehmet SEVİM ve Songül ÇOBAN imzalı ‘’KOÇARLI BELEDİYE MECLİSİ’NE Koçarlı İlçe belediyesi meclis üyesi olarak bizler Koçarlı ilçemizin kanalizasyon sıkıntısına esas olarak Arıtma Tesisi yapılması için arazi temini gerektiğinden bu yaşanılan sıkıntıları aşmak için 5393 sayılı Kanun’nun 15/h,18/e ,maddeleri gereğince mülkiyeti maliye hazinesi’ne ait ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesine tahsis edilmiş bulunan Tapu’nun Aydın ili İncirliova ilçesi Osmanbükü mahallesi 201 ada 38 parselde kayıtlı 490.525.50m2 tarla vasıflı taşınmazın 99 dönümünün İncirliova Kaymakamlığı nezdinde yapılacak yazoşmalar ve yine Adnan Menderes Üniversitesi’nin muvafakatini almak koşulu ile ilçemize tahsisinin sağlanması hususunda gerekli iş ve işlemlerinin Koçarlı Belediyesi tarafından yapılması için işbu önergemizin gündeme alınmasını hususunu arz ederiz.04/11/2019’’şeklindeki önergenin kabulü meclisçe oyçokluğuyla meclis üyeleri (Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Mehmet SEVİM,Ahmet KELEŞ,Vehbi BAYINDIR,Ramazan BAYRAM’ın 6 Kabul oyuna karşılık (Nedim KAPLAN ,Murat UNCU,Tuncer SARI,Adnan AKDAĞ,Mehmet Necmi ÇIBLAK,Ahmet BAHRİ ERDEL,Mustafa DEMİR,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Yaşar DİRİK,10 red oyu ile reddedilmiştir.

 

 

 

8.OTURUM KARAR NO: 95

Konunun Özü:Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı Hk.

 

Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2019 Yılı Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısının 02.12.2019 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 18:30’da son verildi.