10.06.2019 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

1.OTURUM

KARAR NO: 45

Konunun Özü: Türkiye Belediyeler Birliği Hibe Araç Kabulü Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından tarafından belediyemiz hizmetlerine kullanılmak üzere, belediyemize hiçbir yük getirmeksizin, ivazsız ve şartsız olarak hibe edilmek istenen 1 adet 2019 Model Ford Cargo 4×2 1833 yataksız kabin şasi üzerinde 13+1,5m3’lük çöp kamyonu Ford marka aracın 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden hibe olarak kabul edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edilerek ek gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.

 

2.OTURUM

KARAR NO: 46

Konunun Özü: 3 Adet Binek Araç Alınması Talebi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet binek aracın 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden 2019 yılı Bütçe Kanunu’na ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen Taşıt kanunu kapsamına giren taşıtlardan satın alma yoluyla edinilmesine meclisimizce oybirliğiyle kabul edilerek ek gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.

 

 

3.OTURUM

KARAR NO: 47

Konunun Özü: Mevlüt Şahinci Binası İmar Planı Değişikliği Hk.

.

Yapılan işaretle oylama sonucunda ilçemiz Orta Mahalle 17 ada 1 parselde bulunan Mevlüt Şahinci Hizmet Binasının İmar Plan Değişikliği konusunun belediyemiz İmar Komisyonuna sevk edilerek 13.06.2019 tarihinde saat 17:00 ‘da meclisçe görüşülmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

4.OTURUM

KARAR NO: 48

Konunun Özü: Taşınmaz Devir İptali Hk.

 

29.12.2014 tarih ve 115 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesine 4 red(Mevlüt Şahinci,Songül ÇOBAN,Ahmet KELEŞ,Vehbi BAYINDIR)oya karşılık ,8 kabul(Tuncer SARI,Murat UNCU,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mustafa DEMİR,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Yaşar DİRİK,Adnan AKDAĞ)oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

5.OTURUM

KARAR NO: 49

Konunun Özü: Taşınmaz Devir İptali Hk.

03.06.2015 tarih ve 55 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesine 4 red(Mevlüt Şahinci,Songül ÇOBAN,Ahmet KELEŞ,Vehbi BAYINDIR)oya karşılık ,8 kabul(Tuncer SARI,Murat UNCU,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mustafa DEMİR,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Yaşar DİRİK,Adnan AKDAĞ)oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

 

 

6.OTURUM

KARAR NO: 50

Konunun Özü: Taşınmaz Devir İptali Hk. 

 

03.06.2015 tarih ve 56 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesine 4 red(Mevlüt Şahinci,Songül ÇOBAN,Ahmet KELEŞ,Vehbi BAYINDIR)oya karşılık ,8 kabul(Tuncer SARI,Murat UNCU,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mustafa DEMİR,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Yaşar DİRİK,Adnan AKDAĞ)oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

 

7.OTURUM

KARAR NO: 51

Konunun Özü: Taşınmaz Devir İptali Hk. 

 

05.11.2014 tarih ve 109 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesine 4 red(Mevlüt Şahinci,Songül ÇOBAN,Ahmet KELEŞ,Vehbi BAYINDIR)oya karşılık ,8 kabul(Tuncer SARI,Murat UNCU,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mustafa DEMİR,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Yaşar DİRİK,Adnan AKDAĞ)oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

8.OTURUM

KARAR NO: 52

Konunun Özü: Taşınmaz Devir İptali Hk. 

 

05.01.2015 tarih ve 10 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesine 4 red(Mevlüt Şahinci,Songül ÇOBAN,Ahmet KELEŞ,Vehbi BAYINDIR)oya karşılık ,8 kabul(Tuncer SARI,Murat UNCU,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mustafa DEMİR,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Yaşar DİRİK,Adnan AKDAĞ)oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

9.OTURUM

KARAR NO: 53

Konunun Özü: Taşınmaz Devir İptali Hk. 

 

04.02.2015 tarih ve 17 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesine 4 red(Mevlüt Şahinci,Songül ÇOBAN,Ahmet KELEŞ,Vehbi BAYINDIR)oya karşılık ,8 kabul(Tuncer SARI,Murat UNCU,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mustafa DEMİR,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Yaşar DİRİK,Adnan AKDAĞ)oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

10.OTURUM

KARAR NO: 54

Konunun Özü: Taşınmaz Devir İptali Hk. 

 

06.10.2015 tarih ve 73 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesine 4 red(Mevlüt Şahinci,Songül ÇOBAN,Ahmet KELEŞ,Vehbi BAYINDIR)oya karşılık ,8 kabul(Tuncer SARI,Murat UNCU,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mustafa DEMİR,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Yaşar DİRİK,Adnan AKDAĞ)oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

  11.OTURUM

KARAR NO: 55

Konunun Özü: Taşınmaz Devir İptali Hk. 

04.10.2016 tarih ve 63 sayılı belediye meclis kararının iptal edilmesine 4 red(Mevlüt Şahinci,Songül ÇOBAN,Ahmet KELEŞ,Vehbi BAYINDIR)oya karşılık ,8 kabul(Tuncer SARI,Murat UNCU,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mustafa DEMİR,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Yaşar DİRİK,Adnan AKDAĞ)oyu ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

 

 

 

12.OTURUM

KARAR NO: 56

Konunun Özü: Temmuz Ayı Meclis Toplantısı   Hk. 

 

Başkan, gündemimizin 21 maddesi 2019 Yılı Temmuz Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2019 Yılı Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısının 01.07.2019 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 18:30’da son verildi.

 

 

13.06.2019 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2.BİRLEŞİM ÖZETİ

 

1.OTURUM

KARAR NO: 57

Konunun Özü: Mevlüt Şahinci Binası İmar Planı Değişikliği Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda

İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5 red(Mehmet SEVİM,Mevlüt Şahinci,Ramazan BAYRAM,Ahmet KELEŞ,Vehbi BAYINDIR)oya karşılık ,9 kabul(Nedim KAPLAN,Tuncer SARI,Murat UNCU,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mustafa DEMİR,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Yaşar DİRİK,Adnan AKDAĞ)oyu ile oyçokluğuyla meclisçe kabul edilerek 2.birleşime ve Haziran ayı meclis toplantısına 17:30’da son verilmiştir.