02.09.2019 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

1.OTURUM

KARAR NO: 67

Konunun Özü: Hoş Geldin Bebek Projesi

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14,75 ve 38.maddesi gereğince Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğan bebeklere çeşitli sosyal yardımlar yapılması maksadıyla resmi kurumlar ,STK ve özel sektörlerle işbirliği yapılmasına bu proje kapsamında,şartsız bağış kabulüne meclisçe oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 2.maddesinin görüşmelerine geçildi.

 

2.OTURUM

KARAR NO: 68

Konunun Özü: Şirkete Gayrimenkul Tahsis Edilmesi

 

Yapılan İşaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (i) bendine istinaden belediyemiz mülkiyetindeki 18 pafta 1948 parsel 379.920,00m2 tarla vasıflı 1.120.00,00 TL değer biçilen taşınmazın sermaye olarak Koçarlı Belediyesi Personel Limited Şirketi’ne devri meclisçe oybirliğiyle kabul edilerek ek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

3.OTURUM

KARAR NO: 69

Konunun Özü: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hk.

 

Yapılan İşaretle Oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendine istinaden belediyemizde yeni bir birim olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulmasına ve ekli (I) sayılı cetvel (Memur Kadro İhdas Cetveli) ile (II) sayılı cetvel (Boş Kadro Değişiklik Cetveli)’li meclisçe oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

4.OTURUM

KARAR NO: 70

Konunun Özü: Kredi Kullanımı Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereğince mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin devamlılığını sağlamak,proje işleri ve diğer harcamalar için yapılan giderlerin ödemesini gerçekleştirmek maksadıyla kamu ve özel bankalardan 60 ay vade ile 1.900.000,00TL kredi kullanılması meclisçe oyçokluğuyla 10 KABUL(Nedim KAPLAN,Adnan AKDAĞ,Tuncer SARI,Ahmet BAHRİ ERDEL,Mustafa DEMİR,Yasemin KANAT,Memduh BİRCAN,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Murat UNCU,Yaşar DİRİK),5 RED(Songül ÇOBAN,Mevlüt ŞAHİNCİ,Ramazan BAYRAM,Vehbi BAYINDIR,Mehmet SEVİM)kabul edilmiştir.

 

 

5.OTURUM

KARAR NO: 71

Konunun Özü: Şirket Faaliyet Konusunun Genişletilmesi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda ekte belirtilen bayındırlık müteahhitleri, büro temizliği,çiçekçilik,defin cenaze hizmetleri, eğitim hizmetleri, elektrik malzemeleri teknik ve dekoratif aydınlatma,enerji,gıda,ışık ses sistemleri,içecek,inşaat malzemeleri,inşaat,toprak ürünleri,çimento,restoran,turizm seyahat acenteliği, makine ve teçhizat, matbaacılık yayıncılık, mimarlık mühendislik,organizasyon,orman ürünleri,oyuncak,özel eğitim, petrol akaryakıt,reklam,sağlık hizmetleri ,şekerli mamuller konserve ve alkollü ve alkolsüz içecekler ,tarım,taşımacılık,temizlik hizmetleri, temizlik malzemeleri, unlu mamüller,yaş meyve sebze, yemek hizmetleri, otel restoran ve eğlence yerleri, yenilenebilir enerji faaliyetleri, faaliyet konularının KOÇARLI MENDERES TİCARET ve EĞLENCE AŞ’ne faaliyet konuları olarak eklenmesi şirket ünvanlının KOÇARLI MENDERES GIDA TURİZM EĞLENCE SANAYİ VE TİCARET A.Ş olarak tadil edilerek ekte sunulan amaç ve konularda faaliyette bulunulmasına 10 KABUL(Nedim KAPLAN, Adnan AKDAĞ, Tuncer SARI, Ahmet BAHRİ ERDEL, Mustafa DEMİR, Yasemin KANAT, Memduh BİRCAN, Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Murat UNCU, Yaşar DİRİK),5 RED(Songül ÇOBAN, Mevlut ŞAHİNCİ, Ramazan BAYRAM, Vehbi BAYINDIR, Mehmet SEVİM)kabul edilmiştir.

 

6.OTURUM

KARAR NO: 72

Konunun Özü: Teftiş Raporu Hk.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 55.maddesine istinaden İçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamının 27.06.2019 tarihli onayı,Kontrolörler Başkanlığı’nın 04.07.2019 gün ve 94602689-250- E.11839 sayılı görev emirleri gereğince belediyemiz 31.03.2014- 31.03.2019 tarihleri arasındaki döneme ait 45/26,152720 Sayılı Mali Durum Raporu (50 sayfa) ve idari iş ve işlemlere ait 45/25,152/19 Sayılı Denetim Raporu(idari İş ve İşlemler (39 sayfa) meclisin bilgisine sunularak belediyemiz web adresinden(www.kocarli.bel.tr) yayınlanacağı beyan edildi.

 

7.OTURUM

KARAR NO: 73

Konunun Özü: Ekim Ayı Meclis Toplantısı Hk. 

 

Başkan, gündemimizin 21 maddesi 2019 Yılı Ekim Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2019 Yılı Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısının 01.10.2019 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 18:30’da son verildi.