01.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

1.OTURUM

KARAR NO: 74

Konunun Özü: Deve Güreşi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine istinaden Bölgemiz Kültüründe önemli bir yer tutan Geleneksel Deve Güreşleri sporumuzun Bölgemizin bu alanında bir cazibe merkezi olması, bu sporun yeni nesillere aktarılması, yaşatılması, sevdirilmesi ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla yapılacak deve güreşi için Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu ile görüşülerek gerekli faaliyetlerin koordine edilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.ve 60.maddesi kapsamında Deve Güreşi Organizasyonu düzenlenmesi için belediye başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

2.OTURUM

KARAR NO: 75

Konunun Özü: Koçarlı Tırmanma Yarışı HK.Karar Alınması

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda ilçemiz sınırları içerisinde ‘’Koçarlı Tırmanma Yarışı’’yapılabilmesi için belediyemiz,Yenipazar Belediyesi ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol,sözleşme ve her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi ( c ) bendine istinaden yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

3.OTURUM

KARAR NO: 76

Konunun Özü:2020 Yılı Bütçesi Hk.Karar Alınması

 

01-VERGİ GELİRLERİ                                                                  :   4.275.000,00 TL

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                              :   4.100.000,00 TL

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİR         :        49.000,00 TL

05-DİĞER GELİRLER                                                                    : 21.126.102,35 TL

06-SERMAYE GELİRLERİ                                                           :   2.806.000,00 TL

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER                                                   :                  0,00 TL

 

 

2020 Yılı Gelir Bütçesi 32.356.102,35  TL. ve 2020 Yılı Gider Bütçesi 32.356.102,35 TL. olmak üzere hazırlanmış olup, meclisçe yapılan açık oylamada 12 kabul oyu (Meclis Üyeleri Nedim KAPLAN,Ahmet Bahri ERDEL,Tuncer SARI,Mevlüt ŞAHİNCİ,Murat UNCU,Yasemin KANAT,Mustafa DEMİR,Ramazan BAYRAM,Memduh BİRCAN,Mehmet NECMİ ÇIBLAK,Songül ÇOBAN,Yaşar DİRİK) kullanarak 2020 Yılı Gelir ve 2020 Yılı Gider Bütçesi 5393 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.OTURUM

KARAR NO: 77

Konunun Özü:Milli Eğitim Protokolü Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda belediyemiz ve Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ilçemizde eğitim imkanı bulamayan vatandaş ve öğrencilerimize mesleki,sosyal,kültürel,sanatsal,sportif vb..kurs,sergi,kermes,fuar  düzenlenmesi işbirliği çalışması ve ortak hizmet projesi gerçekleştirmek üzere protokol,sözleşme ve her türlü iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi ( a ) bendine istinaden yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

5.OTURUM

KARAR NO: 78

Konunun Özü:1 Adet Midibüs Araç Alınması Hk.

 

 

Yapılan İşaretle oylama sonucunda Otobüs –CA Tek Katlı 35 AS 8512 Plakalı 2003 Model Otoyol Markalı NMSO85AA00TP00345 Şasi nolu,FIAT804045203954 motor nolu aracın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 85.maddesine ile 237 Sayılı Taşıt Kanununa istinaden satın alınmasına meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

6.OTURUM

KARAR NO: 79

Konunun Özü:Halk Kütüphanesine Yer Kiralanması

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine istinaden Koçarlı İlçe Halk Kütüphanesine yer kiralanarak elektrik su vb…masraflarının belediyemiz tarafından karşılanması için Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’a yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

7.OTURUM

KARAR NO: 80

Konunun Özü:Adnan Menderes Mahallesi Konut Tahsisi Hk.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.ve 75.maddesine istinaden Adnan Menderes Mahallesi İlhanlı Caddesinde bulunan 3 ve 4 nolu dairelerin Koçarlı Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak kurs merkezi olarak kullanmak üzere tahsis edilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

 

8.OTURUM

KARAR NO: 81

Konunun Özü:Güdüşlü mah.0 ada 171,172,173,174 nolu parsellerin 5 yıllık kiraya verilmesi Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda belediyemiz mülkiyetindeki aşağıda cins ,ada/parsel ve alanları belirtilen yerlerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e ) bendi gereği 5 yıllık peşin bedel ile kiraya verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

S.NU  İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA/PARSEL ALAN M²
1 KOÇARLI GÜDÜŞLÜ Arsa,

 

Arsa,

 

Kagir Köy Odası,

 

Kagir Dükkan ve Arsası.

0/171

0/172

0/173

 

0/174

210m²

146m²

149m²

55m²

 

 

 

9.OTURUM

KARAR NO: 82

Konunun Özü:Çakırbeyli’de bulunan 2 adet lojmanın Kira karşılığı Çakırbeyli Jandarma Komutanlığına tahsisi

 

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.ve 75.maddesine istinaden Çakırbeyli Jandarma Komutanlığı tarafından lojman olarak  kullanılmak üzere 2 adet lojmanın Çakırbeyli Jandarma Komutanlığına  1 adedinin aylık 260,00TL bedelle tahsis edilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

0.OTURUM

KARAR NO: 83

Konunun Özü:Koçarlı Per.Ltd.Şti.ne sermaye arttırımı hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (i) bendine istinaden belediyemiz mülkiyetindeki Kızılkaya mahallesi 35 pafta 2060 parsel 193.006,17m2 zeytinlik vasıflı 920.000,00TL değer biçilen taşınmazın sermaye olarak Koçarlı Belediyesi Personel Limited Şirketi’ne devrine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

11.OTURUM

KARAR NO: 84

Konunun Özü:Yetki Verilmesi Hk.

 

Başkanlık Makamı tarafından meclisimize havale olunan ve yine Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli 01.10.2019 tarih ve 45243811-105-332/1638  sayılı yazı meclise okundu.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda İlçemiz  Orta Mahalle 17 Ada 1, 2, 3, 7, 8 numaralı Parsellerinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Maddelerin gereğini uygulanması için Belediye Başkanı Nedim KAPLAN’ a 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. 69. 73. 75. Maddeleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanuna istinaden ( Protokol, Kamulaştırma, Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı, Borçlanma, Devir Etme, Devir Alma, İfraz, Tevhit, Yola Terk, Takas, Trampa  …. vb.) yetki verilmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

12.OTURUM

KARAR NO: 85

Konunun Özü:Sözleşmeli Avukat Çalıştırılması Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden kısmi zamanlı sözleşmeli yeni bir avukatla sözleşme imzalanmasına kısmi zamanlı avukat ücretinin 1832,04TL olarak belirlenmesine meclisçe oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

13.OTURUM

KARAR NO: 86

Konunun Özü:Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısı Hk.

 

Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2019 Yılı Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısının 04.11.2019 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 18:30’da son verildi.