01.08.2019 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARÖZETLERİ

 

 

1.OTURUM

KARAR NO: 64

Konunun Özü: Pazar Yeri Ücretleri Hk.

 

Yapılan işaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ‘’Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. ’şeklindeki (f)bendine istinaden hal içindeki bulunan Pazar yerinde düğün yapılması halinde 500,00 TL ücret alınmasına meclisçe oybirliğiyle karar verilerek gündemimizin 2.maddesinin(ek gündem)görüşmelerine geçildi.

 

 

 

2.OTURUM

KARAR NO: 65

Konunun Özü: Aşevi Hk.

 

Yapılan İşaretle oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.veee 75.maddesinin (c) bendine istinaden Koçarlı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına ait BERRİN-HASAN SARIOĞLU aşevinin yapılan protokolle 19.07.2020 tarihine kadar ücretsiz tahsisinin kabulüne belediye meclisimizce oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 

3.OTURUM

KARAR NO: 66

Konunun Özü: Eylül Ayı Meclis Toplantısı Hk. 

 

Başkan, gündemimizin 21 maddesi 2019 Yılı Eylül Ayı olağan meclis toplantımızın günü, saati ve yeri hakkında karar alınmasını içermektedir. Meclisçe yapılan görüşme ve müzakerelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda 2019 Yılı Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısının 02.09.2019 tarihinde saat: 17:00’da Belediye meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisçe oybirliği ile karar verilerek meclis toplantısına saat 18:30’da son verildi.