Olağanüstü Meclis Toplantısı

T.C.

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Konu : Olağanüstü Meclis Toplantısı Hk.                                                                                               24.12.2019

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21.maddesine istinaden Aralık Ayı Olağanüstü Belediye MeclisToplantısı 27.12.2019 tarihinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belediye meclis toplantı salonunda saat 14:30'da yapılacak olup bilgilerinize rica ederim.

 

GÜNDEM

1.2020 Yılı Evsel Katı Atık Ücretlerinin Belirlenmesi

2.Doğalgaz Talep Edilmesi Hk.

 

 

 

Nedim KAPLAN

Belediye Başkanı