Koçarlı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından

Koçarlı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının Merkez tokatında 3 adet erkek, 1 adet dişi hayvan bulunmaktadır.  Halkımıza ilan olunur.