2019 Yılı İdari Denetim Raporu halkımızın bilgisine sunulmuştur.

2019 Yılı Denetim Raporu